Groep5 135

Leesproblemen

Begrijpend lezen gaat lang niet altijd vanzelf. Waar het ene kind het moeiteloos leert, is er aan de andere kant altijd wel een leerling die het maar niet voor elkaar krijgt. Dan is het belangrijk om zicht te hebben op het leesproces, en de juiste aanpak te kiezen.
x