Onderzoek

We volgen de ontwikkelingen rond begrijpend lezen natuurlijk op de voet en dragen ook bij aan wetenschappelijk onderzoek. Daarna volgt natuurlijk de vraag: wat betekent een onderzoek uiteindelijk voor de onderwijspraktijk?
x