Groep5 107

Vertrouwenspersoon: geregeld?

De seinen op rood. Onveiligheid verdient onmiddellijk de prioriteit. Hoe graag je ook wilt dat het niet zo is: de meest gevoelige, kwetsbare, complexe situaties kunnen toch ontstaan. Agressie, pesten, ongewenste intimiteiten, het is al ingewikkeld genoeg. En dan komt er soms ook nog een olievlek aan commotie bij kijken. Heb je dan de expertise in de school om de brand goed te blussen? Je kunt het maar één keer goed doen.

Externe vertrouwenspersoon: geregeld
Als de spanning oploopt en de tijd dringt, heb je iemand nodig die het klappen van de zweep kent. Iemand die met ervaring, expertise en vertrouwen de situatie instapt, op het juiste moment. Daarnaast geeft de onafhankelijkheid van een externe vertrouwenspersoon de nodige objectiviteit.

In alle sectoren
Onveiligheid en ongewenst gedrag kan altijd en overal voorkomen. De CED-Groep heeft goed opgeleide vertrouwenspersonen in dienst, die de rol van externe vertrouwenspersoon op zich kunnen nemen. Dit doen zij in alle sectoren.

Wil je je vertrouwenswerk beter geregeld hebben? Neem dan contact op.

→ Externe vertrouwenspersoon: het jonge kind
Externe vertrouwenspersoon: primair onderwijs
→ Externe vertrouwenspersoon: gespecialiseerd onderwijs

→ Externe vertrouwenspersoon: voortgezet onderwijs

→ Externe vertrouwenspersoon: mbo


x