Groep5 289

Nieuwkomers in je groep?

Een nieuw land, een nieuw schoolsysteem, nieuwe gewoonten: er komt veel op vluchtelingenkinderen af, terwijl ze al zoveel hebben meegemaakt. 1 op de 6 scholen heeft te maken met nieuwkomers en maakt zich zorgen. Hoe ondersteun je deze leerlingen in het eigen maken van de Nederlandse taal en cultuur? Hoe zorg je voor passend materiaal, niveaugroepen en een veilig klimaat? Vanuit onze missie 'de beste kansen voor ieder kind' zetten we op een rij hoe je deze kwetsbare groep kinderen goed op weg helpt.

Gratis beschikbaar: Nieuws over Nederland

Hoe ondersteun je de nieuwe leerlingen in het eigen maken van de Nederlandse taal en cultuur? Nieuws over Nederland kan hierbij helpen. Het biedt lessen begrijpend lezen over terugkerende actualiteiten, zoals Koningsdag, Pasen en zomer- en wintertijd. Zo maken de NT2-leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn kennis met Nederland. Nieuws over Nederland is bedoeld voor nieuwkomers in het basisonderwijs of op ISK's, die eraan toe zijn om te starten met begrijpend lezen en dus al minimaal op AVI E3-niveau lezen.

Download gratis: Nieuws over Nederland voor nieuwkomers

Werken aan welbevinden met TeamUp

Welbevinden is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. TeamUp is een hoofdzakelijk non-verbale methode gericht op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen het (nieuwkomers)onderwijs. Tijdens gestructureerde sport- en spelactiviteiten bouwen leerlingen sociale en emotionele vaardigheden op.

Lees meer over TeamUp

Leergang en lesbrieven van Vreedzaam

Met hulp van Stichting Kinderpostzegels is een speciale leergang voor nieuwkomerskinderen ontwikkeld, passend bij het curriculum van Vreedzaam. Voor scholen die (nog) geen vreedzame school zijn, zijn er daarnaast vijf gratis lesbrieven gemaakt.

Download de lesbrieven

Nieuwsrekenen

In samenwerking met NVORWO - een vereniging die de ontwikkeling van reken-wiskundeonderwijs bevordert - maakten we lessen Nieuwsrekenen, speciaal voor nieuwkomers. De lesboekjes zijn gratis te downloaden.

Leerlingen die nieuw instromen in een reguliere groep 5 tot en met 8 krijgen vaak door taalproblemen niet voldoende grip op contextopgaven. Een veelgebruikte oplossing is dan om die leerlingen alleen maar kale rekensommen of opgaven van een lager niveau te laten maken. Hierdoor worden de nieuwkomers niet op hun juiste niveau aangesproken, terwijl dit juist van belang is om hun zelfvertrouwen te laten groeien en hun rekenniveau niet te laten stagneren.

Voor deze groep is, met behulp van NVORWO-subsidie, het project ‘Nieuwsrekenen voor nieuwkomers’ in het leven geroepen.

Download gratis:
Werkboekje A
Werkboekje B

Handleiding

Cursussen

Een belangrijk onderdeel van een goede start is natuurlijk de taal. Wil je je taalonderwijs voor nieuwkomers professionaliseren? Onderaan deze pagina vind je een selectie van alle relevante cursussen, voor leerkrachten én onderwijsassistenten.

Uit de webwinkel

Er is in de loop van de tijd het nodige materiaal ontwikkeld waar je als onderwijsprofessional je voordeel mee kunt doen. Je vindt de relevante producten onderaan deze pagina. Rekenen voor nieuwkomers, woordenschatverwerving, taalactiviteiten voor de kleintjes, informatie over een veilig pedagogisch klimaat: waar heb je behoefte aan?

Logo in rondje

Meer informatie, of advies over NT2-dicatiek?

Neem vrijblijvend contact op met Carla van Doornen

x