TB 999 252 UITSNEDE

Jongleren & werken

Programma voor de leerroute arbeid in het vso, praktijkonderwijs en mbo-entreeopleidingen

Voor de werkgever is het belangrijk om te weten wat een werknemer kan. Daarvoor bestaan diploma’s. Er zijn echter veel jongeren, met name uit het vso, pro en de mbo-entreeopleidingen, die hun opleiding afronden zonder startkwalificatie. Ze hebben de arbeidsvaardigheden onvoldoende kunnen trainen en kunnen onvoldoende aantonen wat zij kunnen.

Erkende werknemersvaardigheden

Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelden de CED-Groep en de PTC Groep het onderwijsprogramma Jongleren & werken. Het programma omvat een doorlopende leerlijn voor alle leerjaren. Hierin zijn alle leergebiedoverstijgende kerndoelen gekoppeld aan de erkende werknemersvaardigheden (MKB Nederland) én aan de mbo-kwalificatiestructuur.

Wat is Jongleren & werken?

Jongleren & werken is een modulair lesprogramma (in ontwikkeling) voor de onderbouw en de bovenbouw van vso, praktijkonderwijs en mbo-entreeopleidingen. Het ondersteunt docenten bij het professionaliseren, monitoren en borgen van het praktijkleren. Zo kunnen scholen hun leerlingen goed voorbereiden op een toekomstige werkplek.

Jonglerenwerkenv2c

Digitale leermiddelen

Alle leermiddelen van het programma Jongleren & werken zijn opgenomen in het digitaal platform Werkstap. Met behulp van dit platform kunnen docenten eenvoudig een maatwerkroute naar werk samenstellen voor groepen of individuele leerlingen.

Voor de onderbouw zijn thema-modules samengesteld waarin de arbeidsvaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend. Voor de vakvaardigheden zijn er praktische leermiddelen ontwikkeld die passen bij de praktijksituatie in verschillende arbeidssectoren. Alle leermiddelen zijn afgestemd op de MKB werknemers-vaardigheden en mbo-werkprocessen. Hierdoor kunnen leerlingen uitstromen met een praktijkverklaring, erkend door werkgevers- en brancheorganisaties of de overstap maken naar een mbo-opleiding.

Portfolio

In een digitaal portfolio kunnen de leerlingen hun werkresultaten in foto’s uploaden, reflecteren op hun resultaten en zelf bijhouden welke vaardigheden zij beheersen. In de maatwerkroutes voor de bovenbouw werken de scholen samen met de leerwerkbedrijven in het platform Werkstap.

Flexibel

  • Je kunt een pakket voor onder- en bovenbouw samenstellen passend bij jullie onderwijsorganisatie en onderwijsvisie
  • Door de modulaire aanpak is het programma makkelijk te integreren in de bestaande schoolorganisatie én het is geschikt voor scholen met veel tussentijdse instroom of kort-verblijf leerlingen
  • Het programma blijft altijd actueel! Jaarlijks worden de leermiddelen aangevuld en aangepast aan veranderingen in de arbeidsprocessen of het werkaanbod in de regio.

Zo maken we van Jongleren & werken samen een succes!

Gratis informatie- & lespakket Jongleren&Werken

Ben je nieuwsgierig geworden naar het modulaire lesprogramma Jongleren&Werken? Download dan dit informatiepakket dat bestaat uit:

  • Presentatie met uitleg over het lesprogramma
  • Voorbeeldles onderbouw
  • Doelenposter onderbouw
  • Werkopdracht Horeca
  • Praktijkverklaring voorbeeld
  • Praktijkbewijs voorbeeld

Probeer het eens uit en help je leerlingen zich goed voor te bereiden op een toekomstige werkplek.

Gratis informatie- en lespakket

Jongleren&Werken, een erkende leerroute met perspectief op werk
Logo in rondje

Interesse?

In augustus 2020 zijn de eerste scholen gestart met dit programma. Er zijn subsidiemogelijkheden voor de implementatie van dit programma op jullie school. Wil je ook van start? Neem contact op met Hanke Geurts.

Direct contact
x