TB 330

Gedrag en ondersteuning

Je wilt dat het onderwijs tegemoetkomt aan de talenten en mogelijkheden van alle studenten. Geen enkele student mag tussen wal en schip vallen. Om dat voor elkaar te krijgen, is er binnen de opleiding een goede ondersteuningsstructuur nodig. Maar het vraagt ook veel van docenten. Op het gebied van gedrag en zorg moeten zij veel in huis hebben. De CED-Groep ondersteunt jouw opleiding om het handelingsrepertoire van docenten te verbreden of te verdiepen. Dat helpt hen om nog beter in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van de studenten en om probleemgedrag ‘om te draaien’ en hanteerbaar te maken. Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Advies en begeleiding