TB 330

Gedrag en ondersteuning

Je wilt dat het onderwijs tegemoetkomt aan de talenten en mogelijkheden van alle studenten. Geen enkele student mag tussen wal en schip vallen. Om dat voor elkaar te krijgen, is er binnen de opleiding een goede ondersteuningsstructuur nodig. Maar het vraagt ook veel van docenten: op het gebied van gedrag en zorg moeten zij veel in huis hebben. Daarnaast is het van grote waarde als er binnen de opleiding duidelijke afspraken zijn over het basisklimaat gedrag: welke afspraken zijn er op dat gebied én hoe handhaven we die? De CED-Groep ondersteunt jouw opleiding om het handelingsrepertoire van docenten te verbreden of te verdiepen. Dat helpt hen om nog beter in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van de studenten en om probleemgedrag ‘om te draaien’ en hanteerbaar te maken. Ook kunnen we een rol spelen in het neerzetten van een heldere basiskwaliteit gedrag. Samen zorgen we dat studenten de ondersteuning en de leesomgeving krijgen die zij nodig hebben om goed te functioneren en optimaal te presteren.

Advies en begeleiding

x