BB 524

Motiverend leesonderwijs (po)

Hoe kan ik het leesniveau van mijn groep verbeteren? Ik wil dat mijn leerlingen weer met plezier lezen, hoe krijg ik dat voor elkaar?

Moeite met lezen
Ties van 7 heeft moeite met lezen. Hij vindt het ook helemaal niet leuk om te lezen, waardoor hij niet tot lezen komt en dus ook zijn leesvaardigheid niet verbetert. De welbekende vicieuze cirkel... Kinderen in Nederland hebben steeds vaker moeite met lezen en hebben er geen plezier in. Wat kun jij als leerkracht doen om het tij te keren?

Zonder motivatie geen opbrengsten
Natuurlijk is het belangrijk dat er aandacht is voor de technische aspecten van het leren lezen. Maar je wilt óók dat je leerlingen vloeiend leren lezen en zich ontwikkelen tot strategische lezers. Uit onderzoek blijkt dat kinderen dit vooral bereiken door veel lees-meters te maken en door veel te oefenen. Daarom is het raadzaam al vanaf de eerste stappen in het leesonderwijs te focussen op leesmotivatie. Met de aanpak Motiverend Lezen van de CED-Groep maak je van lezen een feestje. Motiverend Lezen is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over het tot stand komen van het leesproces.

Weer plezier in lezen
Enthousiaste leerkrachten die het goede voorbeeld geven, een duidelijk lesstramien met veel leestijd en een rijke leeromgeving zijn de essentiële ingrediënten voor het ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers. Het werken aan een goede leeshouding bij kinderen vraagt om een structurele aanpak én een goede begeleiding van jou als leerkracht. Wij helpen je om je leerlingen vanaf het allereerste begin een gemotiveerde leeshouding bij te brengen. Een groot aantal po-, sbo- en so-scholen werkt met deze aanpak en ziet dat de leerlingen met plezier lezen én dat ze beter lezen!

Logo in rondje

Meer weten?

Ga ook voor betere leesopbrengsten. Neem contact op met Carla van Doornen.

x