Auditorentraining (po)

VOLWASSENEN 251

Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt: hoe sturen we effectief op kwaliteitsverbetering? Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid, waardoor de school waar de audit is afgenomen bouwstenen heeft om aan de ontwikkelpunten te werken.

Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt: hoe sturen we effectief op kwaliteitsverbetering? Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid, waardoor de school waar de audit is afgenomen bouwstenen heeft om aan de ontwikkelpunten te werken.

De auditor verzamelt data en duidt deze tijdens de terugkoppeling en in het rapport. De school krijgt aanbevelingen op korte en langere termijn.
De training helpt je verder bij de uitvoering van audits binnen jouw bestuur. Aan het einde van de training kun je een volledige kwaliteitsbeoordeling van een basisschool uitvoeren, aan de hand van het waarderingskader van de inspectie en jouw bevindingen presenteren in een gedegen rapportage. In deze cursus staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal.

De training leidt tot meer scherpte in de informatieverzameling tijdens audits, verdieping van kennis over de onderwerpen uit het beoordelingskader en reflectie op zelfevaluaties van bestuur en school.

Inhoud

 • het nieuwe waarderingskader van de onderwijsinspectie en de toetsing in de praktijk
 • zelfevaluatie en zelfevaluatie-instrument
 • nut en doel van de interne audit
 • organiseren en uitvoeren van de interne audit
 • beoordelen van kwaliteitsaspecten (aan de hand van het inspectiekader)
 • uitvoering van een audit op een andere school onder begeleiding van een ervaren auditor
 • presenteren van bevindingen
 • feedback ten aanzien van het schrijven van de auditrapportage

'Veel en goede informatie van wat betreft het nieuwe inspectiekader en de audit zelf. Leuke werkvormen voor bv. overleg met medecursisten. Goede en snelle feedback op ons eindverslag.'

reactie cursist

Programma

Het programma ziet er als volgt uit: 3 bijeenkomsten van een dagdeel en 1 audit -dag op de school

 • Bijeenkomst 1: theoretisch kader en reflectie op de systematiek van het waarborgen van de onderwijskwaliteit van de stichting
 • Bijeenkomst 2: voorbereiding op de uitvoering van een audit praktijkdag
 • Uitvoering van een audit (onder begeleiding van de trainer)
 • Bijeenkomst 3: nabespreking/reflectie op de praktijkdag

Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens alle bijeenkomsten, de auditdag heeft plaatsgevonden en de uitgevoerde opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Resultaat

 • Je kunt een volledige kwaliteitsbeoordeling van een school uitvoeren aan de hand van het waarderingskader van de inspectie. (versie 1 augustus 2020)
 • Je kunt een zelfevaluatie-instrument dat door de school is ingevuld beoordelen en de uitkomsten ervan inzetten tijdens de audit.
 • Je kunt leerkrachten beoordelen aan de hand van het waarderingskader van de inspectie.
 • Je kunt interviews houden met leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen, ouders, directieleden en bestuurder.
 • Je bent in staat om je bevindingen mondeling terug te koppelen aan het team en de leiding.
 • Je kunt een rapportage opstellen.

'Aanrader! Veel geleerd. Fijn om met mensen van verschillende besturen kennis te maken en te horen hoe verschillende besturen audits vorm geven.'

Reactie cursist

Gebruikersvriendelijke online leeromgeving

In de Auditorentraining combineren we de fysieke cursusbijeenkomsten met online lesactiviteiten. Hiervoor krijg je toegang tot Procademy, onze gebruikersvriendelijke online leeromgeving. Je vindt hier documenten die je kunt raadplegen en de praktijkopdrachten. Ontdek de voordelen van blended leren.

Teamtraining

De Auditorentraining is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

P0103 / S7020

 • Blended logo1
 • Teamtraining
 • x