Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

BB 547

Elke school heeft een aantal leerlingen met hardnekkige rekenproblemen. Bij hen verloopt het leren van rekenen/wiskunde niet optimaal of stagneert het zelfs. In het kader van passend onderwijs wordt verwacht dat deze leerlingen op de basisschool blijven. Het landelijk protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie (ERWD) is een leidraad om deze leerlingen te begeleiden.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Elke school heeft een aantal leerlingen met hardnekkige rekenproblemen. Bij hen verloopt het leren van rekenen/wiskunde niet optimaal of stagneert het zelfs. In het kader van passend onderwijs wordt verwacht dat deze leerlingen op de basisschool blijven. Het landelijk protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie (ERWD) is een leidraad om deze leerlingen te begeleiden.

Het protocol helpt om het rekenonderwijs af te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Om hen goed te begeleiden zijn op schoolniveau duidelijke afspraken nodig. Deze cursus biedt hiervoor praktische handreikingen.

Inhoud

 • huidige theorieën over dyscalculie en ernstige rekenproblemen
 • definiëren en afbakenen van ernstige rekenproblemen en dyscalculie
 • samenhang tussen dyscalculie en sociaal-emotionele problemen
 • kindkenmerken van zwakke rekenaars
 • het handelingsmodel (de ijsbergmetafoor)
 • het drieslagmodel
 • het hoofdfasenmodel
 • signaleren en diagnosticeren van rekenproblemen
 • remediëren van rekenproblemen

‘Een zeer verrijkende cursus, ik heb veel kennis opgedaan.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt kennis van aspecten van effectief rekenonderwijs.
 • Je kunt signaleren en diagnosticeren met (niet-)methodegebonden instrumenten en technieken.
 • Je kunt een diagnostisch rekengesprek voeren.
 • Je kunt aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met ernstige rekenproblemen.
 • Je weet hoe je getalbegrip bij leerlingen kunt ontwikkelen.
 • Je kunt keuzes maken voor zwakke rekenaars in de bovenbouw (stellen van haalbare en uitdagende doelen).
 • Je kunt differentiëren in de rekenles (uitbreiden instructietijd en leertijd).
 • Je kunt het handelingsmodel en het drieslagmodel inzetten ten behoeve van de begripsvorming.
 • Je weet hoe je leerlingen op een didactisch verantwoorde manier leert automatiseren en memoriseren.
 • Je hebt kennis over orthodidactische materialen en programma’s voor interventie.
 • Je kunt hulpmiddelen inzetten, zoals een tafelkaart en een rekenmachine.
 • Je hebt kennis en vaardigheden om binnen de eigen school een kader (protocol) te ontwikkelen voor de zorg voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie.

Extra informatie

 • De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep waarin het cursusmateriaal staat en je je opdrachten maakt .
 • Bij deze cursus horen ook huiswerkopdrachten. Deze zijn bedoeld om de opgedane kennis te spiegelen aan je eigen praktijk.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voldoende kennis hebben van rekendidactiek, het reguliere curriculum en de daarbij behorende ontwikkelingslijnen.

P0604/S3082

contact contact contactcursussen1 contactcursussen1