Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs? (po)

Groep5 200

Voldoen de spellingresultaten op school niet aan jullie verwachtingen of ben je op zoek naar handvatten om je spellinglessen nog effectiever te maken? In deze cursus ga je, duidelijk onderbouwd vanuit de theorie, praktisch aan de slag met het aanpakken van het spellingonderwijs. Daarbij is aandacht voor alle aspecten van een spellingles, opbrengstgericht werken, differentiatie en werkwoordspelling

 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  3 bijeenkomsten

 • icon sbu

  18 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  730,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 8 okt 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • di 26 nov 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • di 14 jan 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Anneke Bemer

 • Rapportcijfer 9
 • 4 D
 • Blended logo1
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  3 bijeenkomsten

 • icon sbu

  18 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  730,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 8 okt 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • di 26 nov 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • di 14 jan 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Anneke Bemer

 • Rapportcijfer 9
 • 4 D
 • Blended logo1

Voldoen de spellingresultaten op school niet aan jullie verwachtingen of ben je op zoek naar handvatten om je spellinglessen nog effectiever te maken? In deze cursus ga je, duidelijk onderbouwd vanuit de theorie, praktisch aan de slag met het aanpakken van het spellingonderwijs. Daarbij is aandacht voor alle aspecten van een spellingles, opbrengstgericht werken, differentiatie en werkwoordspelling

Inhoud

 • datagestuurd en opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling en referentieniveaus
 • inzicht in soorten fouten en implicaties hiervan voor begeleiding
 • een goede spellingles aan de hand van bewezen vakdidactiek
 • effectief handelen bij verschillende fasen van een spellingles
 • toepassen van convergente differentiatie bij spelling
 • hanteren van effectieve werkvormen
 • weten wat werkt bij spelling en werkwoordspelling
 • diagnostiek en interventies risicospellers

Aan het eind van de cursus heb je een nieuw groepsplan spelling voor je eigen klas, met daarin een talentarrangement, basisarrangement, intensief arrangement en mogelijk een zeer intensief arrangement.

‘Gelijk na de eerste les ben ik aan de slag gegaan met jullie manier. Dit heeft tot geweldige resultaten geleid!’

Reactie cursist

Resultaat

 • Vanuit het 4D-model (data, duiden, doelen, doen) kun je data analyseren en duiden.
 • Je bent bekend met de bewezen effectieve vakdidactiek van een goede spellingles.
 • Je weet wat van belang is bij werkwoordspelling en hoe je dit kunt verwerken in je les
 • Je bent bekend met het toepassen van convergente differentiatie bij je spellingles
 • Je kunt risicospellers gericht begeleiden en hebt handvatten voor sterke spellers
 • Je hebt een plan van aanpak gemaakt voor het spellingonderwijs in je groep.

'De cursus maakt erg enthousiast om je eigen onderwijs onder de loep te nemen. Ik heb nu een goed overzicht van wat wel en niet effectief is bij het aanbieden van goed spellingonderwijs.'

Reactie cursist

Extra informatie

 • Je krijgt huiswerkopdrachten die je in de klas moet uitvoeren. Het is dus van belang dat je zelf lesgeeft of de opdrachten kunt uitvoeren in de klas van een collega.
 • Je kunt je onderwijs nog verder verbeteren door directe feedback van een onderwijsadviseur bij klassenconsultaties. Hiervoor kan de school een aparte offerte aanvragen.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens de drie bijeenkomsten en de uitgevoerde opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Blended

De cursus Hoe verbeter ik mijn spellingsonderwijs is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs? (so).

P0404/S1410

 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  3 bijeenkomsten

 • icon sbu

  18 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  730,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 8 okt 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • di 26 nov 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • di 14 jan 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Anneke Bemer

 • Rapportcijfer 9
 • 4 D
 • Blended logo1
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  3 bijeenkomsten

 • icon sbu

  18 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  730,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 8 okt 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • di 26 nov 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • di 14 jan 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Anneke Bemer

 • Rapportcijfer 9
 • 4 D
 • Blended logo1
x