Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs? (so)

BB 580

Veel kinderen hebben moeite met spelling, vooral met werkwoordspelling. Alle rijke en gedifferentieerde spellingmethoden ten spijt. Toch is het wel degelijk mogelijk om hen verder te helpen.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Veel kinderen hebben moeite met spelling, vooral met werkwoordspelling. Alle rijke en gedifferentieerde spellingmethoden ten spijt. Toch is het wel degelijk mogelijk om hen verder te helpen.

In deze cursus krijg je handvatten om je spellingonderwijs te verbeteren. Je krijgt inzicht in het werken met de leerlijn en de referentiekaders. Ook leer je hoe je je lessen opbrengstgerichter maakt en vergroot je je differentiatiecapaciteit.

Inhoud

 • leerlijn spelling en referentieniveaus
 • datagestuurd en opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling
 • werken met een direct instructiemodel
 • een goede spellingles (basisarrangement)
 • convergente differentiatie: voor leerlingen die niet genoeg hebben aan het basisarrangement of beter dan gemiddeld presteren
 • weten wat werkt bij spelling
 • de schoolstandaard van jouw school
 • groepsoverzichten spelling van Cito
 • leerlingen toewijzen aan arrangementen
 • een leerling met een OPP

Aan het eind van de cursus heb je een nieuw groepsplan spelling voor je eigen klas, met daarin een talentarrangement, basisarrangement, intensief arrangement en mogelijk een zeer intensief arrangement.

‘Wat een enthousiaste, kundige en duidelijke cursusleiding! Met de 'tools' die ik kreeg, kan ik mijn spellingsonderwijs zeker verbeteren.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Vanuit het 4D-model (data, duiden, doelen, doen) kun je data analyseren en duiden.
 • Je bent bekend met de bewezen effectieve vakdidactiek van een goede spellingles.
 • Je kent de doelen/tussendoelen die bij referentieniveau 1F en/of 1S horen.
 • Je kunt onderbouwde keuzes maken bij het dispenseren van leerstof.
 • Je weet wat je extra kunt doen voor spellingzwakke leerlingen.
 • Je hebt een plan van aanpak gemaakt voor het spellingonderwijs in je groep.

Extra informatie

 • Je krijgt huiswerkopdrachten die je in de klas moet uitvoeren. Het is dus van belang dat je zelf lesgeeft of de opdrachten kunt uitvoeren in de klas van een collega.
 • Je kunt je onderwijs nog verder verbeteren door directe feedback van een onderwijsadviseur bij klassenconsultaties. Hiervoor kan de school een aparte offerte aanvragen.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens de drie bijeenkomsten en de uitgevoerde opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs? (po).

Teamtraining

Is de cursus iets waar je met het hele team mee aan de slag wil? Vanaf ongeveer 8 deelnemers kun je kiezen voor een teamtraining, die we geven op de locatie van jouw keuze. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

S0402/S1412

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x