Masterclass OGW4D (so)

VOLWASSENEN 247

Er gebeurt veel in het onderwijs en de druk is hoog. Wil je graag op een doordachte manier grip krijgen, zonder mee te waaien met kortstondige trends? Wil je een duurzame verandering in je team realiseren? Deze masterclass OGW4D legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass: leer zelf duiden en zelf doen.

Er gebeurt veel in het onderwijs en de druk is hoog. Wil je graag op een doordachte manier grip krijgen, zonder mee te waaien met kortstondige trends? Wil je een duurzame verandering in je team realiseren? Deze masterclass OGW4D legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass: leer zelf duiden en zelf doen.

De masterclass geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat rechtdoet aan verschillen tussen kinderen en toch uitvoerbaar blijft?
 • Hoe stimuleer ik mijn team om te denken en te werken vanuit het effect van hun onderwijs op de leerlingresultaten?
 • Hoe stimuleer ik een doelgerichte en planmatige ontwikkeling van mijn leraren?
 • Hoe werk ik aan een professionele leergemeenschap en leercultuur?
 • Hoe bouw ik een ondersteuningsstructuur (basis- en extra ondersteuning) die tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen?
 • Hoe waarborg ik de kwaliteit en hoe vertaal ik dit naar mijn schoolplan?
 • Hoe geven we vorm aan inclusiever onderwijs en kunnen we adaptiever onderwijs geven?

Inhoud en resultaat

Dag 1 Data en Duiden

 • Je hebt een schoolambitie geformuleerd waarbij rekening is gehouden met de referentieniveaus in relatie met de schoolweging en het onderwijsresultatenmodel.
 • Je bent in staat de data af te zetten tegen de schoolambitie.
 • Je kunt de resultaten analyseren op de beïnvloedbare componenten van het onderwijsleerproces.
 • Je weet hoe je de beïnvloedbare zaken systematisch aan de orde kunt laten komen.
 • Je weet hoe je een gedifferentieerd leeraanbod in verschillende aanpakken kunt organiseren, die tegemoet komen aan de schoolambitie.

Dag 2 Doelen en Doen

 • Je kunt data verzamelen over de kwaliteit van de huidige basis- en extra ondersteuning.
 • Je weet hoe er data verzameld kunnen worden over de kwaliteitsborging.
 • Je hebt de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur afgezet tegen de doelen die de school wil bereiken.
 • Je hebt gekeken in hoeverre de borging van de kwaliteit op planmatige wijze is weggezet.
 • Je weet hoe een kwaliteitszorgkalender en kwaliteitsborgingskalender opgezet kan worden om planmatig te werken.
 • Je hebt gekeken naar een zorgondersteuningsprofiel (op één A4) vanuit kwaliteitszorg.
 • Je hebt nagedacht over hoe dit alles verwerkt kan worden in een schoolplan/verbeterplan.

Dag 3 Data-duiden-doelen-doen

 • Je hebt een standaard voor leerkrachtgedrag geformuleerd.
 • Je kent de relatie tussen deze standaard en het nieuwe inspectiekader.
 • Je weet hoe er systematisch data over competenties van de leraren verzameld kunnen worden.
 • Je bent in staat de data over de vaardigheden van leerkrachten te analyseren.
 • Je weet wat veel voorkomende onderwijsbehoeften en inclusiever onderwijs voor het leerkrachtgedrag betekenen.
 • Je hebt teamdoelen opgesteld en een professionaliseringaanbod gemaakt in een gedifferentieerd teamplan.
 • Je weet hoe dit ingebed kan worden in de gesprekscyclus.

Dag 4 Professionele leercultuur

 • Je weet hoe data over de kwaliteit van de (leer)cultuur verzameld kunnen worden.
 • Je weet hoe deze data geanalyseerd kunnen worden op competenties als samenwerken en feedback geven.
 • Je weet hoe medewerkers cultuurdragers vanuit een gezamenlijke visie op leren, onderwijzen en de onderwijscontext kunnen worden.
 • Je weet hoe vanuit onderwijskundig leiderschap de onderzoekende houding in de school waarin reflectie vanzelfsprekend is, gestimuleerd kan worden.
 • Je weet hoe hypotheses als basis voor onderzoek in de school geformuleerd kunnen worden en hoe die getoetst kunnen worden aan de werkelijkheid.
 • Je weet hoe een ambitieus maar realistisch meerjarenplan gemaakt kan worden om de gewenste cultuur te realiseren.
 • Je hebt een verbeterplan voor de school opgesteld op weg naar een professionele leergemeenschap.

‘We brachten de school in kaart en hebben alles ingedeeld in leerroutes en arrangementen. De CED-adviseur heeft ons daarbij steeds geïnspireerd door de juiste vragen te stellen. Nu we met vaste leerroutes en arrangementen werken, is er meer effectieve leertijd.’

Reactie cursist

Schoolleidersregister

De Masterclass OGW4D is geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO (20 punten herregistratiewaarde) voor de professionaliseringsthema's Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten, Kwaliteitsmanagement en Leerbehoeften van individuele leerlingen.

Blended

De Masterclass OGW4D is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Extra informatie

 • De cursus is voor schoolleiders en intern begeleiders die samen de verantwoordelijkheid delen voor een school. Je kunt deze cursus in principe alleen volgen als je je samen inschrijft. Je dient wel allebei een eigen inschrijfformulier in te vullen en te versturen. Wil je je als ib'er individueel verder ontwikkelen dan is de Verdiepingscursus Intern begeleider/kwaliteitscoördinator so zeer geschikt voor jou.
 • Bij de cursus krijg je het boek Opbrengstgericht werken in 4D uitgereikt.
 • Tijdens de cursus krijg je huiswerkopdrachten. Deze resulteren in een eenjarig plan dat gericht is op de kwaliteitsverbetering binnen de school.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens alle bijeenkomsten en de gemaakte opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.
 • De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband. Daarnaast kun je altijd op maat een traject aanvragen voor jouw school. We verzorgen een vierdaagse training op maat voor schoolbesturen en MT’s (directie en interne begeleiders).
 • Lees een praktijkverhaal in het artikel "Na de Masterclass OGW4D"

'Deze cursus biedt een goede inhoud, erg actueel, dat wil zeggen sluit erg goed aan op het nieuwe kader van de inspectie. Geeft diepgang. Een cursusleider met veel kennis.'

Reactie cursist

Verdiepen

Wil je je na deze Masterclass verdiepen in het ondersteunen bij het opbrengstgericht werken in groep 1-2, kijk dan bij Verdiepingsdag OGW 4D in groep 1-2.

Teamtraining

De Masterclass OGW4D (so) is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D (po).

S0102 / S7049

x