Masterclass OGW 4D (so)

VOLWASSENEN 247

Wil je een duurzame verandering in je team realiseren? Deze masterclass OGW4D, bestaande uit 4 modules, legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass: leer zelf duiden en zelf doen.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Directie en intern begeleiders

 • icon duration

  4 bijeenkomsten

 • icon sbu

  40 SBU

 • icon info

  6 - 12

 • icon price

  1.835,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 31 okt. 2023

   (10:00 - 16:00)
   Utrecht
  • di 28 nov. 2023

   (10:00 - 16:00)
   Utrecht
  • di 9 jan. 2024

   (10:00 - 16:00)
   Utrecht
  • di 6 feb. 2024

   (10:00 - 16:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Mevrouw G. Griffioen

 • Schoolleidersregister
 • Inclusief boek!
  OGW4 D aangepast klein
 • Blended logo
 • Opmaak 1 6
 • OGW 4 D logo zonder witrand

Wil je een duurzame verandering in je team realiseren? Deze masterclass OGW4D, bestaande uit 4 modules, legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass: leer zelf duiden en zelf doen.

De masterclass geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat rechtdoet aan verschillen tussen kinderen en toch uitvoerbaar blijft?
 • Hoe stimuleer ik mijn team om te denken en te werken vanuit het effect van hun onderwijs op de leerlingresultaten?
 • Hoe stimuleer ik een doelgerichte en planmatige ontwikkeling van mijn leraren?
 • Hoe werk ik aan een professionele leergemeenschap en leercultuur?
 • Hoe bouw ik een ondersteuningsstructuur (basis- en extra ondersteuning) die tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen?
 • Hoe waarborg ik de kwaliteit en hoe vertaal ik dit naar mijn schoolplan?
 • Hoe geven we vorm aan inclusiever onderwijs en kunnen we adaptiever onderwijs geven?

Inhoud

Dag 1: Data en Duiden

Wat is het effect van mijn onderwijs op de ontwikkeling en leerresultaten van mijn leerlingen?

 • Hoe formuleer je een schoolstandaard?
 • Hoe verzamel en analyseer ik data over de leerresultaten?
 • Hoe vergelijk ik mijn data met mijn ambitie en met de landelijke standaarden/referentieniveaus?
 • Hoe analyseer ik leerresultaten op beïnvloedbare kenmerken?
 • Hoe laat ik alle elementen van het onderwijsleerproces die bijdragen aan het verhogen van opbrengsten systematisch aan de orde komen?
 • Hoe organiseer ik een gedifferentieerd aanbod in verschillende arrangementen die tegemoet komen aan de schoolstandaarden?

Dag 2 : Doelen en Doen. De Ondersteuning

Wat is de kwaliteit van de kwaliteitsborging en de ondersteuningsstructuur op school?

 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteit van de huidige basis- en extra ondersteuning?
 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteitsborging?
 • Haal ik met de huidige kwaliteit van mijn ondersteuningsstructuur de doelen die ik wil bereiken?
 • Is de borging van de kwaliteit op planmatige wijze weggezet?
 • Hoe stel ik een kwaliteitszorgkalender en kwaliteitsborgingskalender op om planmatig te werken?
 • Hoe stel ik een zorgondersteuningsprofiel (op één A4) op vanuit kwaliteitszorg?
 • Hoe verwerk ik dit alles in mijn schoolplan?

Dag 3: Data–Duiden-Doelen-Doen. De leraar centraal

Wat is het effect van mijn verbeterplannen op de professionaliteit van mijn leraren?

 • Hoe stel ik een standaard voor leerkrachtgedrag?
 • Hoe leg ik de relatie tussen deze standaard en het nieuwe inspectiekader?
 • Hoe verzamel ik systematisch data over competenties van de leraren?
 • Het analyseren van de data over de vaardigheden van leraren.
 • Wat betekenen veel voorkomende onderwijsbehoeften en inclusiever onderwijs voor het leerkrachtgedrag?
 • Hoe stel ik teamdoelen en een professionaliseringaanbod vast in een gedifferentieerd teamplan?
 • Hoe wordt dit ingebed in de gesprekscyclus?

Dag 4: De professionele cultuur

Wat is de kwaliteit van je professionele leergemeenschap?

 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteit van mijn (leer)cultuur?
 • Hoe analyseer ik deze data op competenties als samenwerken en feedback geven?
 • Hoe worden mijn medewerkers cultuurdragers vanuit een gezamenlijke visie op leren, onderwijzen en de onderwijscontext?
 • Hoe stimuleer ik vanuit mijn onderwijskundig leiderschap de onderzoekende houding in de school, waarin reflectie vanzelfsprekend is?
 • Hoe formuleer ik hypotheses als basis voor onderzoek in de school en hoe toetsen we die aan de werkelijkheid?
 • Hoe maak ik een ambitieus maar realistisch meerjarenplan om de gewenste cultuur te realiseren?
 • Opstellen van een verbeterplan Op weg naar een professionele leergemeenschap.


‘We brachten de school in kaart en hebben alles ingedeeld in leerroutes en arrangementen. De CED-adviseur heeft ons daarbij steeds geïnspireerd door de juiste vragen te stellen. Nu we met vaste leerroutes en arrangementen werken, is er meer effectieve leertijd.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kunt je eigen ambities formuleren.
 • Je kunt werken met een instrumentarium om de onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten te meten en te analyseren.
 • Je kunt een kwaliteitsanalyse van het huidige leerkrachtgedrag maken en verbeterpunten opstellen.
 • Je kunt de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur analyseren en verbeterpunten aangeven.
 • Je hebt handvatten om de huidige (lerende) cultuur te meten, te analyseren en een verbeterplan te schrijven.

Extra informatie

 • De cursus is voor schoolleiders en intern begeleiders die samen de verantwoordelijkheid delen voor een school. Je kunt deze cursus in principe alleen volgen als je je samen inschrijft. Je dient wel allebei een eigen inschrijfformulier in te vullen en te versturen.
 • Bij de cursus krijg je het boek Opbrengstgericht werken in 4D uitgereikt.
 • Tijdens de cursus krijg je huiswerkopdrachten. Deze resulteren in een eenjarig plan dat gericht is op de kwaliteitsverbetering binnen de school.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens alle bijeenkomsten en de gemaakte opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.
 • De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband. Daarnaast kun je altijd op maat een traject aanvragen voor jouw school. We verzorgen een vierdaagse training op maat voor schoolbesturen en MT’s (directie en interne begeleiders).
 • Lees meer over OGW4D

Schoolleidersregister

De Masterclass OGW4D is gecertificeerd voor de onderdelen: professionaliseringsthema ‘Omgaan met verschillen’ en deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ uit het thema 3: kennis- en kwaliteitsontwikkeling’ voor 45 punten.

Blended

De Masterclass OGW4D is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Verdiepen

Wil je je na deze Masterclass verdiepen in het ondersteunen bij het opbrengstgericht werken in groep 1-2, kijk dan bij Verdiepingsdag OGW 4D in groep 1-2.

Teamtraining

Is de Masterclass OGW4D iets waar je met het hele team mee aan de slag wil? Vanaf ongeveer 8 deelnemers kun je kiezen voor een teamtraining, die we geven op de locatie van jouw keuze. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D (po).

S0102 / S7049

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Directie en intern begeleiders

 • icon duration

  4 bijeenkomsten

 • icon sbu

  40 SBU

 • icon info

  6 - 12

 • icon price

  1.835,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 31 okt. 2023

   (10:00 - 16:00)
   Utrecht
  • di 28 nov. 2023

   (10:00 - 16:00)
   Utrecht
  • di 9 jan. 2024

   (10:00 - 16:00)
   Utrecht
  • di 6 feb. 2024

   (10:00 - 16:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Mevrouw G. Griffioen

 • Schoolleidersregister
 • Inclusief boek!
  OGW4 D aangepast klein
 • Blended logo
 • Opmaak 1 6
 • OGW 4 D logo zonder witrand
x