NT2 in het basisonderwijs; Taalonderwijs aan nieuwkomers (po

groep5 186

De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. Vanaf dat moment ben je als leerkracht aan de beurt om ze op te vangen en ze zo goed mogelijk Nederlands te leren. Voor de leerlingen en voor leerkrachten een flinke uitdaging!

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. Vanaf dat moment ben je als leerkracht aan de beurt om ze op te vangen en ze zo goed mogelijk Nederlands te leren. Voor de leerlingen en voor leerkrachten een flinke uitdaging!

Om je op weg te helpen is deze basiscursus ontwikkeld, waarin we antwoord geven op vragen als: hoe vergroot je zo snel mogelijk de woordenschat van deze leerlingen en welke woorden bied je daarbij aan, hoe betrek je de nieuwkomers bij de les, welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet je de reguliere methoden in?

Deze cursus richt zich op leerkrachten die een of enkele nieuwkomers in de klas hebben en nog geen of weinig ervaring hebben met het onderwijs aan nieuwkomers. Voor leerkrachten van AZC-scholen of taalklassen is deze cursus minder geschikt.

Inhoud

 • theoretische kennis over NT2: leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • begrijpend luisteren en mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen
 • materialen

In deze cursus is veel gelegenheid om met de cursusleiding en andere cursisten van gedachten te wisselen over de eigen ervaringen met het onderwijs aan nieuwkomers.

‘Veel waardevolle tips opgedaan.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je weet wat goed NT2-onderwijs is.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
 • Je weet meer over woordenschatdidactiek.
 • Je hebt kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
 • Je weet hoe je taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
 • Je hebt je kennis over het technisch en begrijpend leesonderwijs met NT2-leerlingen uitgebreid.

Extra informatie

 • Ben je onderwijsassistent? Schrijf je dan in voor NT2 voor onderwijsassistenten (po).
 • Voorafgaand aan deze cursus kun je de cursus Nieuwkomers in de klas volgen.
 • De cursus is echt gericht op leerkrachten, maar er hebben diverse logopedisten met succes deelgenomen aan eerdere cursussen.

P1101/S1510

x