Taakspel licentietraining basisonderwijs (po)

Logo Taakspel2

Taakspel is een door de CED-Groep ontwikkelde methodiek om het taakgerichte gedrag van leerlingen in de klas te laten toenemen en het regelovertredend gedrag te laten afnemen. Het is een spel dat in teamverband gespeeld wordt tijdens de reguliere lessen. Het zorgt ervoor dat de leerkracht vooral aandacht besteedt aan het gewenste gedrag waardoor een gunstig onderwijsleerklimaat ontstaat.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Taakspel is een door de CED-Groep ontwikkelde methodiek om het taakgerichte gedrag van leerlingen in de klas te laten toenemen en het regelovertredend gedrag te laten afnemen. Het is een spel dat in teamverband gespeeld wordt tijdens de reguliere lessen. Het zorgt ervoor dat de leerkracht vooral aandacht besteedt aan het gewenste gedrag waardoor een gunstig onderwijsleerklimaat ontstaat.

Inhoud

  • Theorie van de gedragsmodificatie toegesneden op Taakspel in de klas, Taakspel voor kleuters en Taakspel op het schoolplein.
  • De noodzaak en de manier van planmatig werken met Taakspel.
  • Het toepassen van (eigen) begeleidingsvaardigheden bij implementatie Taakspel.

Werkwijze

De implementatie van Taakspel bestaat uit 3 fasen; een invoeringsfase, een uitbreidingsfase en een generalisatiefase. Er zijn 3 verplichte trainingsbijeenkomsten. Naast training is het noodzakelijk dat er praktijkervaring wordt opgedaan door het invoeren van Taakspel op een school. Deelnemende cursisten moeten bij aanvang van het schooljaar starten met de invoering van Taakspel op school. Let op, de tweede trainingsbijeenkomst kan alleen worden bijgewoond wanneer de cursist is gestart met een taakspelbegeleidingstraject op een school.

  • 1e licentietraining: Invoeringstraining Taakspel in de klas en Taakspel voor kleuters: Tijdens deze training wordt uitgelegd op welke manier Taakspel wordt gespeeld en hoe Taakspel wordt begeleid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de theorie waarop Taakspel is gebaseerd. Deelnemende cursisten moeten bij aanvang van het schooljaar de invoerende leerkrachttraining geven.
  • 2e licentietraining: Uitbreidingstraining Taakspel in de klas en Taakspel voor kleuters.
  • 3e licentietraining: Generalisatietraining Taakspel in de klas en Taakspel voor kleuters. Uitleg Taakspel op de speelplaats.

Cursusmateriaal is heel uitgebreid, zowel informatief als praktisch gericht.

reactie cursist

Belangrijke informatie

  • Na inschrijving vindt een toelatingsscreening plaats onder de deelnemers op basis van werkgever, opleiding, werkervaring en regio. Niet iedereen die zich inschrijft wordt automatisch toegelaten. Enkele weken voor aanvang van de eerste cursusdag komt de selectiecommissie bijeen en zal zo spoedig mogelijk daarna doorgeven of wel of niet bent toegelaten tot licentietraining.
  • Na afloop van de training kunnen degenen die de training met succes hebben afgerond, jaarlijks een licentie aanschaffen nodig voor het geven van taakspeltrainingen en -begeleiding aan leerkrachten op scholen. Licenties worden slechts verstrekt aan deelnemers die op grond van evaluaties van de door hen begeleide leerkrachten kunnen aantonen dat ze Taakspel naar tevredenheid begeleid hebben. De licentie is persoonsgebonden. Je kunt deze licentie alleen gebruiken als jouw werkgever een geldige Taakspel licentie-overeenkomst heeft met de CED-Groep;
  • De licentie bestaat uit twee aparte onderdelen: Taakspel in de klas en Taakspel voor kleuters. Voor elk onderdeel moet een traject naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Bekijk de licentievoorwaarden op www.taakspel.nl.

Inclusief bij de training is de licentiemap Taakspel voor schoolbegeleiders met uitgewerkte trainingen en toegang tot alle actuele begeleidersmaterialen. Exclusief zijn de Taakspeldoos en de licentie. De licentie kan na het opleidingsjaar worden verkregen indien aan de licentievoorwaarden is voldaan. Lees meer over de licentievoorwaarden op www.taakspel.nl.

P0719/S4630

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x