BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Wie zijn wij?

Stichting CED-Groep beweegt zich al ruim een halve eeuw in de wereld van onderwijs en kinderopvang. Ons werkveld is breed: van kinderopvang tot en met het mbo. We schakelen soepel tussen alle niveaus in de organisatie – van bestuurstafel tot klaslokaal. Kansengelijkheid is voor ons altijd een belangrijke drijfveer geweest. Daarom ontwikkelen wij ook aanpakken en leermiddelen voor specifieke groepen, zoals nieuwkomers en kinderen met een stoornis of beperking. Dit alles doen wij zonder winstoogmerk, vanuit passie en een diepgevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn lid van branchevereniging Onderwijs Ontwikkeling Nederland (OON). We voldoen daarmee aan strenge kwaliteitseisen, onder andere op het gebied van ‘evidence based’ werken.

Historie

In haar huidige vorm bestaat de CED-Groep sinds 2011, maar onze roots liggen al in de jaren zestig.

Mijlpalen in onze geschiedenis

 • 1965. Oprichting Pedologisch Instituut (PI) Rotterdam: een centrum voor kinderstudie dat zich richt op het onderwijs aan kinderen met een zeer complexe problematiek
 • 1970. Oprichting van schooladviesdienst (SAD) op initiatief van de gemeente Rotterdam. De SAD richt zich op individuele leerlingzorg en kwaliteitsverbetering van leerkrachten en schoolteams.
 • 1992. Vorming van het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED). Fusie tussen PI, SAD en vijf andere onderwijsbegeleidingsdiensten in de regio.
 • 1997. Decentralisatie van schoolbegeleidingsmiddelen, van het Rijk naar schoolbesturen.
 • 1998: introductie van De Vreedzame School (nu: Vreedzaam) in Nederland.
 • 2002. Ontstaan van de verzelfstandigde stichting CED-Groep na fusie tussen CED en vier omliggende schoolbegeleidingsdiensten.
 • 2005: lancering Nieuwsbegrip.
 • 2006. De gemeentelijke financiering stopt, de marktwerking is definitief een feit. De CED-Groep verbreedt haar werkterrein. Vanaf dit moment delen we onze expertise en ervaring met heel Nederland.
 • 2009: OGW4D is een feit: het handvat om gestructureerd te werken aan hogere opbrengsten.
 • 2012: de CED-Groep maakt Teach Like a Champion geschikt voor het Nederlandse onderwijsveld.
 • Nu: de CED-Groep is dé landelijke educatieve dienstverlener voor kinderopvang en onderwijs.

Een halve eeuw ambitie
We zijn er trots op dat we inmiddels meer dan een halve eeuw ervaring hebben in onderzoek, ontwikkeling, advisering, begeleiding en professionalisering. Steeds slagen we erin onze ambitie en drijfveer vast te houden: bijdragen aan de beste ontwikkelkansen voor elk kind en elke jongere op een duurzame manier.

x