BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Management team

Ced vignet rgb

Johannes de Geus

Adjunct-directeur / Unitmanager R&D

010 4071 599

j.degeus@cedgroep.nl

Carla van Doornen 3 1

Carla van Doornen

Unitmanager Primair Onderwijs

0613252548

c.vandoornen@cedgroep.nl

Hanke Geurts 2

Hanke Geurts

Unitmanager Speciaal

0638242635

h.geurts@cedgroep.nl

Karin Snoodijk 2

Karin Snoodijk

Unitmanager vo / mbo

0622052444

k.snoodijk@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Kitty Demper

Controller

010 4071 815

k.demper@cedgroep.nl

Nadia Thijse 2 1

Nadia Thijse

Human Resources

010 4071 599

n.thijse@cedgroep.nl

Linda Albers 2

Linda Albers

Manager Marketing, Salesondersteuning & Uitgeverij

‪010 4071 536‬

l.albers@cedgroep.nl

Els Rietveld 2

Els Rietveld

Bestuurssecretaris

0612434493

e.rietveld@cedgroep.nl

x