BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Unit Het Jonge Kind

Het Jonge Kind beweegt zich op het terrein van de kinderopvang, gastouders en buitenschoolse opvang. Ook zijn wij actief op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie. Onze adviseurs staan je graag te woord!

Ced vignet rgb

Nicoline Stufkens

Innovatie- en organisatieadviseur

0622767881

n.stufkens@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Ester van den Boog

Innovatie- & organisatieadviseur

0628090615

e.vandenboog@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Gusta Schreiner

Innovatie- & organisatieadviseur

0104071599

g.schreiner@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Annelies van Oudheusden

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

a.vanoudheusden@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Anke Oomens

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

a.oomens@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Susanne de Kruif

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071458

s.dekruif@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Monique Jeurissen

Innovatie- en organisatieadviseur

0619806111

m.jeurissen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Ingrid Groenewegen

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

i.groenewegen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Hilda Gebben

Innovatie- en organisatieadviseur

0618848303

h.gebben@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Melissa Be

Innovatie- en organisatieadviseur

0630157753

m.be@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Sietske Bakker

Innovatie- en organisatieadviseur

0646603221

s.bakker@cedgroep.nl

x