BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Unit Het Jonge Kind

Het Jonge Kind beweegt zich op het terrein van de kinderopvang, gastouders en buitenschoolse opvang. Ook zijn wij actief op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie. Onze adviseurs staan je graag te woord!

BEELD 263

Nicoline Stufkens

Innovatie- en organisatieadviseur

0622767881

n.stufkens@cedgroep.nl

BEELD 263

Marije Magito

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071599

m.magito@cedgroep.nl

BEELD 263

Ester van den Boog

Innovatie- & organisatieadviseur

0628090615

e.vandenboog@cedgroep.nl

BEELD 263

Gusta Schreiner

Innovatie- & organisatieadviseur

0104071599

g.schreiner@cedgroep.nl

BEELD 263

Annelies van Oudheusden

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

a.vanoudheusden@cedgroep.nl

BEELD 263

Anke Oomens

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

a.oomens@cedgroep.nl

BEELD 263

Susanne de Kruif

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071458

s.dekruif@cedgroep.nl

BEELD 263

Monique Jeurissen

Innovatie- en organisatieadviseur

0619806111

m.jeurissen@cedgroep.nl

BEELD 263

Ingrid Groenewegen

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

i.groenewegen@cedgroep.nl

BEELD 263

Hilda Gebben

Innovatie- en organisatieadviseur

0618848303

h.gebben@cedgroep.nl

BEELD 263

Melissa Be

Innovatie- en organisatieadviseur

0630157753

m.be@cedgroep.nl

BEELD 263

Sietske Bakker

Innovatie- en organisatieadviseur

0646603221

s.bakker@cedgroep.nl

x