BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Unit het jonge kind

Het jonge kind beweegt zich op het terrein van de kinderopvang, gastouders en buitenschoolse opvang. Ook zijn wij actief op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie. Onze adviseurs staan je graag te woord!

Carla van Doornen 3 1

Carla van Doornen

Unitmanager po/ hjk

0613252548

c.vandoornen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Lyssa Keetels-Broers

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

l.keetels@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Charlotte van den Oudenalder

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

c.vandenoudenalder@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Marthe Schalekamp - Beijens

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

m.schalekamp@cedgroep.nl

Charlotte Hekkenberg 2

Charlotte Hekkenberg

Innovatie- en organisatieadviseur

0683950266

c.hekkenberg@cedgroep.nl

Natasja van Dijk 2

Natasja van Dijk

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

n.vandijk@cedgroep.nl

Thera Huijers 2

Thera Huijers

Innovatie- en organisatieadviseur

06 27657952

t.huijers@cedgroep.nl

Nicoline Stufkens 2

Nicoline Stufkens

Innovatie- en organisatieadviseur

0622767881

n.stufkens@cedgroep.nl

Sjoukje Hoebers 1

Sjoukje Hoebers

Ontwikkelaar, innovatie- en organisatieadviseur

0622052778

s.hoebers@cedgroep.nl

Ester van den Boog 4

Ester van den Boog

Innovatie- & organisatieadviseur

0628090615

e.vandenboog@cedgroep.nl

Gusta Schreiner 2

Gusta Schreiner

Innovatie- & organisatieadviseur

010 4071 599

g.schreiner@cedgroep.nl

Anke Oomens 1

Anke Oomens

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

a.oomens@cedgroep.nl

Karin van der Meulen 1

Karin van der Meulen

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

k.vandermeulen@cedgroep.nl

Monique Jeurissen 2

Monique Jeurissen

Innovatie- en organisatieadviseur

0619806111

m.jeurissen@cedgroep.nl

Ingrid Groenewegen 2

Ingrid Groenewegen

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

i.groenewegen@cedgroep.nl

Sietse Bakker 1

Sietske Bakker

Innovatie- en organisatieadviseur

0646603221

s.bakker@cedgroep.nl

x