BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Unit vo/mbo

De unit voortgezet onderwijs/MBO adviseert, begeleidt, traint en coacht professionals in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Ced vignet rgb

Adrienne van Pelt-Kamphuis

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

a.vanpelt@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Linda Roest

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

l.roest@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Ellen Kaspers

Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

e.kaspers@cedgroep.nl

Karin Snoodijk 2

Karin Snoodijk

Unitmanager vo/ mbo

0622052444

k.snoodijk@cedgroep.nl

Nelleke van der Meer 2

Nelleke van der Meer

Innovatie- en organisatieadviseur

0682007158

n.vandermeer@cedgroep.nl

Mariëlle van der Maarel 2

Mariëlle van der Maarel

Innovatie- en organisatieadviseur

0630100093

m.vandermaarel@cedgroep.nl

Johannes

Johannes de Geus

Adjunct-directeur/ Innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

j.degeus@cedgroep.nl

Rob Glandorf 1

Rob Glandorf

Innovatie- en organisatieadviseur

0641359904

r.glandorf@cedgroep.nl

Detje de Kinderen 2

Detje de Kinderen

Innovatie- en organisatieadviseur

0651301784

d.dekinderen@cedgroep.nl

Brigitte van Hilst 1

Brigitte van Hilst

Innovatie- en organisatieadviseur

0622312113

b.vanhilst@cedgroep.nl

x