BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Research & Development

Onderzoek naar en ontwikkeling van oplossingen voor uitdagingen van het onderwijsveld zijn de kerncompetenties van de unit Research & Development. Voor leerlingen en/of professionals in het onderwijs van VVE t/m MBO, inclusief speciaal onderwijs. Ons onderzoek draagt bij aan kennis- en beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld via de VVE-monitors, leerwinstrapporten en bijdragen aan wetenschappelijke studies. We ontwikkelen uitdagende projecten voor excellente rekenaars, handvatten voor het omgaan met problematisch leerlinggedrag en instrumenten voor beleidsontwikkeling en -ondersteuning van schoolleiders of bestuurders.

Ced vignet rgb

Johannes de Geus

Adjunct-directeur / Unitmanager R&D

j.degeus@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Martin Chirer

Uitgever

0104071434

m.chirer@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

José van der Hoeven

Coördinator onderzoek/senior onderzoeker

0612431434

J.vanderHoeven@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Marleone Goudswaard

Senior ontwikkelaar

m.goudswaard@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Tamara Wally

Ontwikkelaar/onderzoeker

0613976155

t.wally@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Sylvia Kemna

Ontwikkelaar/onderzoeker

010-4071522

s.kemna@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Sjoukje Hoebers

Uitgeverij

0622052778

s.hoebers@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Susan Schaeffer

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071599

s.schaeffer@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Saskia Rietdijk

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071821

s.rietdijk@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Petrelle Tomassen

Ontwikkelaar/onderzoeker

0651419253

p.tomassen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Paul de Maat

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071469

p.demaat@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Mignon van Hasselt

Ontwikkelaar/onderzoeker

0613973227

mignon.vanhasselt@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Marianne Molendijk

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071599

m.molendijk@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Maaike Dalhuisen

Ontwikkelaar/onderzoeker

0626162129

m.dalhuisen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Els van den Berg

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071604

e.vandenberg@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Ellen Lacor

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071511

e.lacor@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Colette Mathijssen

Ontwikkelaar/onderzoeker

0612663174

c.mathijssen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Dineke de Groot

Ontwikkelaar/onderzoeker

0612433510

d.degroot@cedgroep.nl

x