BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Research & development

Onderzoek naar en ontwikkeling van oplossingen voor uitdagingen van het onderwijsveld zijn de kerncompetenties van de unit research & development. Voor leerlingen en/of professionals in het onderwijs van vve t/m mbo, inclusief speciaal onderwijs. Ons onderzoek draagt bij aan kennis- en beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld via de VVE-monitors, leerwinstrapporten en bijdragen aan wetenschappelijke studies. We ontwikkelen uitdagende projecten voor excellente rekenaars, handvatten voor het omgaan met problematisch leerlinggedrag en instrumenten voor beleidsontwikkeling en -ondersteuning van schoolleiders of bestuurders.

Ced vignet rgb

Fabian Lionaar

Unitmanager R&D

010 4071 599

f.lionaar@cedgroep.nl

Astrid Kraal 1

Astrid Kraal

Ontwikkelaar

0612453279

a.kraal@cedgroep.nl

Ineke Schellekens 2

Ineke Schellekens

Ontwikkelaar

010 4071 599

i.schellekens@cedgroep.nl

CED 6 1

Jolanda de Weert-Hesbeens

Ontwikkelaar/ uitgeverij

010 4071 599

j.deweert@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Petra IJdo-Bode

Ontwikkelaar

010 4071 599

p.ijdo@cedgroep.nl

Luca Gutlich 1

Luca Gutlich

Ontwikkelaar

010 4071 599

l.gutlich@cedgroep.nl

Natascha Kuipers 3

Natascha Schreurs-Kuipers

Ontwikkelaar

010 4071 599

n.schreurs@cedgroep.nl

Swaan Smit 3

Swaan Smit

Ontwikkelaar

010 4071 599

s.smit@cedgroep.nl

Angelique van der Pluijm 1

Angelique van der Pluijm

Ontwikkelaar

010 4071 599

a.vanderpluijm@cedgroep.nl

Carlijn Zandvliet 2

Carlijn Zandvliet

Onderzoeker

010 4071 599

c.zandvliet@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Cherish Grune

Ontwikkelaar/ onderzoeker

010 4071 599

c.grune@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Anja de Rooij

Innovatie- en organisatieadviseur

0613269210

a.derooij@cedgroep.nl

Marleone Goudswaard 2

Marleone Goudswaard

Ontwikkelaar

010 4071 599

m.goudswaard@cedgroep.nl

Tamara Wally 2

Tamara Wally

Ontwikkelaar/ onderzoeker

0613976155

t.wally@cedgroep.nl

Sylvia Kemna 2

Sylvia Kemna

Ontwikkelaar/ onderzoeker

010 4071 599

s.kemna@cedgroep.nl

Sjoukje Hoebers 1

Sjoukje Hoebers

Ontwikkelaar, innovatie- en organisatieadviseur

0622052778

s.hoebers@cedgroep.nl

CED 16 2

Petrelle Tomassen

Ontwikkelaar, onderzoeker, innovatie- en organisatieadviseur

010 4071 599

p.tomassen@cedgroep.nl

Paul de Maat 2

Paul de Maat

Ontwikkelaar/ onderzoeker

010 4071 599

p.demaat@cedgroep.nl

Mignon van Hasselt 3

Mignon van Hasselt

Ontwikkelaar/ onderzoeker

010 4071 599

mignon.vanhasselt@cedgroep.nl

Marianne Molendijk 1

Marianne Molendijk

Ontwikkelaar/ onderzoeker

010 4071 599

m.molendijk@cedgroep.nl

Maaike Dalhuisen 2

Maaike Dalhuisen

Ontwikkelaar/ onderzoeker

0626162129

m.dalhuisen@cedgroep.nl

Linda Jonkman 3

Linda Jonkman

Ontwikkelaar/ onderzoeker

0612445527

l.jonkman@cedgroep.nl

Els van den Berg 4

Els van den Berg

Ontwikkelaar, onderzoeker, uitgeverij

010 4071 599

e.vandenberg@cedgroep.nl

Ellen Lacor 2

Ellen Lacor

Ontwikkelaar/ onderzoeker

010 4071 599

e.lacor@cedgroep.nl

Colette Mathijssen 21

Colette Mathijssen

Ontwikkelaar/ onderzoeker

0612663174

c.mathijssen@cedgroep.nl

Dineke de Groot 3

Dineke de Groot

Ontwikkelaar/ onderzoeker

0612433510

d.degroot@cedgroep.nl

x