BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Research & Development

Onderzoek naar en ontwikkeling van oplossingen voor uitdagingen van het onderwijsveld zijn de kerncompetenties van de unit Research & Development. Voor leerlingen en/of professionals in het onderwijs van VVE t/m MBO, inclusief speciaal onderwijs. Ons onderzoek draagt bij aan kennis- en beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld via de VVE-monitors, leerwinstrapporten en bijdragen aan wetenschappelijke studies. We ontwikkelen uitdagende projecten voor excellente rekenaars, handvatten voor het omgaan met problematisch leerlinggedrag en instrumenten voor beleidsontwikkeling en -ondersteuning van schoolleiders of bestuurders.

BEELD 263

Johannes de Geus

Adjunct-directeur / Unitmanager R&D

j.degeus@cedgroep.nl

BEELD 263

Martin Chirer

Uitgever

0104071434

m.chirer@cedgroep.nl

BEELD 263

José van der Hoeven

Coördinator onderzoek/senior onderzoeker

0612431434

J.vanderHoeven@cedgroep.nl

BEELD 263

Marleone Goudswaard

Senior ontwikkelaar

m.goudswaard@cedgroep.nl

BEELD 263

Tamara Wally

Ontwikkelaar/onderzoeker

0613976155

t.wally@cedgroep.nl

BEELD 263

Sylvia Kemna

Ontwikkelaar/onderzoeker

010-4071522

s.kemna@cedgroep.nl

BEELD 263

Sjoukje Hoebers

Uitgeverij

0622052778

s.hoebers@cedgroep.nl

BEELD 263

Susan Schaeffer

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071599

s.schaeffer@cedgroep.nl

BEELD 263

Saskia Rietdijk

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071821

s.rietdijk@cedgroep.nl

BEELD 263

Petrelle Tomassen

Ontwikkelaar/onderzoeker

0651419253

p.tomassen@cedgroep.nl

BEELD 263

Paul de Maat

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071469

p.demaat@cedgroep.nl

BEELD 263

Mignon van Hasselt

Ontwikkelaar/onderzoeker

0613973227

mignon.vanhasselt@cedgroep.nl

BEELD 263

Marjon ten Heggeler

Ontwikkelaar/onderzoeker

0612439160

m.tenheggeler@cedgroep.nl

BEELD 263

Marianne Molendijk

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071599

m.molendijk@cedgroep.nl

BEELD 263

Maaike Dalhuisen

Ontwikkelaar/onderzoeker

0626162129

m.dalhuisen@cedgroep.nl

BEELD 263

Els van den Berg

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071604

e.vandenberg@cedgroep.nl

BEELD 263

Els Rietveld

Ontwikkelaar/onderzoeker

0612434493

e.rietveld@cedgroep.nl

BEELD 263

Ellen Lacor

Ontwikkelaar/onderzoeker

0104071511

e.lacor@cedgroep.nl

BEELD 263

Colette Mathijssen

Ontwikkelaar/onderzoeker

0612663174

c.mathijssen@cedgroep.nl

BEELD 263

Dineke de Groot

Ontwikkelaar/onderzoeker

0612433510

d.degroot@cedgroep.nl

BEELD 263

Anne-Marie Smit

Ontwikkelaar/onderzoeker

0613979888

a.smit@cedgroep.nl

x