BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Ced vignet rgb

Annemieke Trella

Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen | regio Rotterdam

a.trella@erasmusmc.nl

Ced vignet rgb

Janneke Waal

Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen | regio Rotterdam

j.waal-vromans@erasmusmc.nl

Ced vignet rgb

Marlian Helmink

Consulent en coördinator Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen | regio Rotterdam

06 5149 9301

h.helmink@erasmusmc.nl

Ced vignet rgb

Janneke Buijsrogge

Consulent en coördinator Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen | regio midden Nederland

010 4071 599

j.buijsrogge@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Ria Tjoonk

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen | vo, vso, mbo | regio midden Nederland

06 57071454

r.tjoonk@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Joyce Staring

Coördinator onderwijsondersteuning zieke leerlingen | po, sbo en so | regio midden Nederland

0629372884

j.staring@cedgroep.nl

x