BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Unit Primair Onderwijs

Leidinggevenden en leerkrachten in het onderwijs staan voor een lastige opgave. Kinderen optimale kansen bieden terwijl bezuinigingen, kostenverhogingen en krimp een forse druk leggen op de formatie van het onderwijzend personeel. Er komen minder, maar wel grotere klassen en de leeropbrengsten moeten omhoog. Samen proberen we het maximale uit uw leerlingen te halen!

BEELD 263

Ellen Zonneveld

Innovatie- en organisatieadviseur

06 50280382

e.zonneveld@cedgroep.nl

BEELD 263

José Schildwacht-Rolaf

Innovatie- en organisatieadviseur

010 407 1599

j.schildwacht@cedgroep.nl

BEELD 263

Renée Stapper

Innovatie- en organisatieadviseur

010 407 1599

r.stapper@cedgroep.nl

BEELD 263

Boudewijn Simons

Innovatie- en organisatieadviseur

06 288 744 43

b.simons@cedgroep.nl

BEELD 263

Anneke Bemer

Adviseur

010 4071599

a.bemer@cedgroep.nl

BEELD 263

Rob van der Gaag

Innovatie- en organisatieadviseur

0614979353

r.vandergaag@cedgroep.nl

BEELD 263

Maaike Palmbergen

Innovatie- en organisatieadviseur

0629174564

M.Palmbergen@cedgroep.nl

BEELD 263

Lucy van den Heuvel

Innovatie- en organisatieadviseur

0615547282

l.vandenheuvel@cedgroep.nl

BEELD 263

Bart van den Elzen

Innovatie- en organisatieadviseur

0642179704

b.vandenelzen@cedgroep.nl

BEELD 263

Harriet Zuidgeest

Innovatie- en organisatieadviseur

0638215152

H.Zuidgeest@cedgroep.nl

BEELD 263

Hanneke van Keeken

Innovatie- & organisatieadviseur

0625056295

H.vanKeeken@cedgroep.nl

BEELD 263

Hans van Holland

Innovatie- en organisatieadviseur / Extern vertrouwenspersoon

010 4071 599

h.vanholland@cedgroep.nl

BEELD 263

Hans Scheltema

Innovatie- en organisatieadviseur

0654214517

h.scheltema@cedgroep.nl

BEELD 263

Fonny Pasma

Innovatie- en organisatieadviseur

0619100612

f.pasma@cedgroep.nl

BEELD 263

Christa Oudejans

Innovatie- en organisatieadviseur

0624818492

c.oudejans@cedgroep.nl

BEELD 263

Yvet van Noordt

Innovatie- en organisatieadviseur

0612432365

y.vannoordt@cedgroep.nl

BEELD 263

Leonie van de Lavoir

Innovatie- en organisatieadviseur

0622052531

l.vandelavoir@cedgroep.nl

BEELD 263

Ernst Keijsers

Innovatie- en organisatieadviseur

0622788713

e.keijsers@cedgroep.nl

BEELD 263

Annemieke van de Kamp

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071751

a.vandekamp@cedgroep.nl

BEELD 263

Ruud Janssen

Innovatie- en organisatieadviseur

0613268123

r.janssen@cedgroep.nl

BEELD 263

Henny Zervos

Innovatie- en organisatieadviseur

0612658409

h.zervos@cedgroep.nl

BEELD 263

Robert Jacobs

Innovatie- en organisatieadviseur

0612425896

r.jacobs@cedgroep.nl

BEELD 263

Wil Hovy

Innovatie- en organisatieadviseur

0612358917

w.hovy@cedgroep.nl

BEELD 263

Marion van der Horst

Functionaris Gegevensbescherming

0104071761

m.vanderhorst@cedgroep.nl

BEELD 263

Angela Groen

Functionaris voor Gegevensbescherming, extern vertrouwenspersoon en klachten coördinator

0104071993

a.groen@cedgroep.nl

BEELD 263

Suzanne van Driel

Innovatie- en organisatieadviseur

0618477013

s.vandriel@cedgroep.nl

BEELD 263

Charis van Doorn

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

c.vandoorn@cedgroep.nl

BEELD 263

Annet Doeschot

Innovatie- en organisatieadviseur/ GZ-psycholoog

0612454562

a.doeschot@cedgroep.nl

BEELD 263

Rick van Dijk

Innovatie- en organisatieadviseur

0618883916

r.vandijk@cedgroep.nl

BEELD 263

Jasmijn Bruining

Innovatie- en organisatieadviseur

0624512560

j.bruining@cedgroep.nl

BEELD 263

Eke Blijham

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

e.blijham@cedgroep.nl

BEELD 263

Carla van Doornen

Unitmanager Primair Onderwijs

0613252548

c.vandoornen@cedgroep.nl

x