BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Unit Primair Onderwijs

Leidinggevenden en leerkrachten in het onderwijs staan voor een lastige opgave. Kinderen optimale kansen bieden terwijl bezuinigingen, kostenverhogingen en krimp een forse druk leggen op de formatie van het onderwijzend personeel. Er komen minder, maar wel grotere klassen en de leeropbrengsten moeten omhoog. Samen proberen we het maximale uit uw leerlingen te halen!

Ced vignet rgb

José Schildwacht-Rolaf

Innovatie- en organisatieadviseur

010 407 1599

j.schildwacht@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Renée Stapper

Innovatie- en organisatieadviseur

010 407 1599

r.stapper@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Boudewijn Simons

Innovatie- en organisatieadviseur

06 288 744 43

b.simons@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Anneke Bemer

Adviseur

010 4071599

a.bemer@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Rob van der Gaag

Innovatie- en organisatieadviseur

0614979353

r.vandergaag@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Maaike Palmbergen

Innovatie- en organisatieadviseur

0629174564

M.Palmbergen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Lucy van den Heuvel

Innovatie- en organisatieadviseur

0615547282

l.vandenheuvel@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Bart van den Elzen

Innovatie- en organisatieadviseur

0642179704

b.vandenelzen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Harriet Zuidgeest

Innovatie- en organisatieadviseur

0638215152

H.Zuidgeest@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Hanneke van Keeken

Innovatie- & organisatieadviseur

0625056295

H.vanKeeken@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Hans van Holland

Innovatie- en organisatieadviseur / Extern vertrouwenspersoon

010 4071 599

h.vanholland@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Hans Scheltema

Innovatie- en organisatieadviseur

0654214517

h.scheltema@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Fonny Pasma

Innovatie- en organisatieadviseur

0619100612

f.pasma@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Christa Oudejans

Innovatie- en organisatieadviseur

0624818492

c.oudejans@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Yvet van Noordt

Innovatie- en organisatieadviseur

0612432365

y.vannoordt@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Ernst Keijsers

Innovatie- en organisatieadviseur

0622788713

e.keijsers@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Annemieke van de Kamp

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071751

a.vandekamp@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Ruud Janssen

Innovatie- en organisatieadviseur

0613268123

r.janssen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Henny Zervos

Innovatie- en organisatieadviseur

0612658409

h.zervos@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Robert Jacobs

Innovatie- en organisatieadviseur

0612425896

r.jacobs@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Marion van der Horst

Functionaris Gegevensbescherming

0104071761

m.vanderhorst@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Angela Groen

Functionaris voor Gegevensbescherming, extern vertrouwenspersoon en klachten coördinator

0104071993

a.groen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Charis van Doorn

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

c.vandoorn@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Annet Doeschot

Innovatie- en organisatieadviseur/ GZ-psycholoog

0612454562

a.doeschot@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Rick van Dijk

Innovatie- en organisatieadviseur

0618883916

r.vandijk@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Jasmijn Bruining

Innovatie- en organisatieadviseur

0624512560

j.bruining@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Eke Blijham

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

e.blijham@cedgroep.nl

Carla van Doornen 3 1

Carla van Doornen

Unitmanager Primair Onderwijs

0613252548

c.vandoornen@cedgroep.nl

x