BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Medewerkers

Met 200 collega's verwezenlijken wij onze missie. De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De CED-Groep is een stichting, en heeft dus geen winstoogmerk. Leren is ons lief, en dat zie je terug bij iedereen!

Unit Gespecialiseerd Onderwijs

School begeleidt leerlingen naar een passende plek op de arbeidsmarkt, leert ze zelfstandig te wonen, bereidt hen voor op zinvolle vrijetijdsbesteding en stimuleert de doorstroom naar vervolgonderwijs. De specialisten van de CED-Groep buigen zich graag over jouw vragen. Al ruim 40 jaar staan onze adviseurs bekend als deskundige onderwijsondersteuners in heel Nederland.

Ced vignet rgb

Dirk Verhulst

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

d.verhulst@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Jeroen Meijboom

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

j.meijboom@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Adam Couweleers

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

a.couweleers@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Kitty de Bruin

Innovatie- en organisatieadviseur

0104071599

k.debruin@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Cindy Slegers

Innovatie- en organisatieadviseur

0622367387

c.slegers@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Carla Versteeg

Innovatie- en organisatieadviseur

0613251629

c.versteeg@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Frank Teunissen

Innovatie- en organisatieadviseur

0612431158

f.teunissen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Ria van der Sar

Innovatie- en organisatieadviseur

0627347621

r.vandersar@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Wilma Peulen

Innovatie- en organisatieadviseur

0651845202

w.peulen@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Marloes Hoogendoorn

Innovatie- en organisatieadviseur

0612635615

m.hoogendoorn@cedgroep.nl

Ced vignet rgb

Gerdien Griffioen

Innovatie- en organisatieadviseur

0612660882

g.griffioen@cedgroep.nl

Hanke Geurts 2

Hanke Geurts

Unitmanager Gespecialiseerd onderwijs

0638242635

h.geurts@cedgroep.nl

x