BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Wie zijn wij?

Stichting CED-Groep beweegt zich al ruim een halve eeuw in de wereld van onderwijs en kinderopvang. Ons werkveld is breed: van kinderopvang tot en met het mbo. We schakelen soepel tussen alle niveaus in de organisatie – van bestuurstafel tot klaslokaal. Kansengelijkheid is voor ons altijd een belangrijke drijfveer geweest. Daarom ontwikkelen wij ook aanpakken en leermiddelen voor specifieke groepen, zoals nieuwkomers en kinderen met een stoornis of beperking. Dit alles doen wij zonder winstoogmerk, vanuit passie en een diepgevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn lid van branchevereniging Onderwijs Ontwikkeling Nederland (OON). We voldoen daarmee aan strenge kwaliteitseisen, onder andere op het gebied van ‘evidence based’ werken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Steeds meer bedrijven willen betekenis toevoegen aan de samenleving. Sommige ontwikkelen bijvoorbeeld activiteiten of middelen voor het onderwijs of de kinderopvang. Wij zijn daarin graag partner. Wij kennen de wereld van onderwijs en opvang van binnen en buiten en hebben een schat aan kennis en ervaring over duurzame, evidence based aanpakken en inspirerende leermiddelen. Maatschappelijk ondernemen sluit ook nog eens uitstekend aan op het fundament van onze stichting: bijdragen aan de beste kansen voor elk kind en elke jongere.

Zelf werken we ook maatschappelijk verantwoord. Zo hebben we een duurzaam inkoopbeleid, ondersteunen we onderwijsprojecten in binnen- en buitenland en investeren we uit eigen middelen in uiteenlopende onderwijsinnovaties.

x