VOLWASSENEN 249

Leerwinst

  • Waarom doet de ene school het beter dan de andere, ondanks dezelfde weging?
  • Hoe kan ik als school(bestuur) de leerwinst zichtbaar maken met opbrengstgericht werken?

Leerwinst: goed meten is goed weten

Je onderwijsteams zijn gedreven om het beste uit alle leerlingen te halen. Hier wil je ook op sturen. Of je school er nu goed of slecht voor staat: bij het inspectiebezoek wil je een mooie leerwinst laten zien. Betalen de inspanningen van de teams zich terug? En beschikt de school wel over de juiste data om dit goed inzichtelijk te maken? Scholen met lage opbrengsten kunnen een verrassend hoge leerwinst hebben, en andersom.

"We waren erg tevreden over onze uitstroomgegevens, totdat we de analyses van de leerwinst zagen.”

Doelgericht werken aan leerwinst

Scholen gebruiken verschillende manieren om inzicht te verkrijgen in de leerontwikkeling, vaak met onvolledige resultaten. Hoe is het zicht op jullie huidige leerwinst? Onze Data- en Toetsservice kan het voor jullie analyseren en een zuivere leerwinstberekening maken. De referentieniveau’s maken onderdeel uit van deze leerwinstberekening. Vervolgens kunnen we je school vertrouwd maken met ons effectieve programma Opbrengstgericht werken in 4D. Hiermee werk je doelgericht aan het realiseren van schoolambities en verbeter je de opbrengsten duurzaam.

groep5 173

Primair Onderwijs

Wil je een analyse van jullie huidige leerwinst? Wil je weten hoe je de leerwinst met opbrengstgericht werken kunt vergroten op jouw school/scholen?

Lees meer
BB 604

Speciaal Onderwijs

Wil je weten hoe je de leerwinst met opbrengstgericht werken kunt vergroten op jouw school/scholen? Wil je een analyse van jullie huidige leerwinst?

Lees meer
x