BEELD 204

Inclusie

Mensen met een beperking hebben minder kans om deel te nemen aan de samenleving. Dat moet anders, iedereen moet kunnen meedoen. Dat begint op school. Inclusief onderwijs betekent dat leerlingen met een beperking worden ondersteund en toegerust om naar school te kunnen, liefst thuisnabij en samen met leerlingen zonder beperking. Zo wordt de school een oefenplaats waar alle kinderen en jongeren samen leren en leven. Inclusief onderwijs vraagt veel van scholen en van de professionals die er werken. Hoe stem je af op de behoeften van kinderen met een beperking? En hoe waarborg je dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt? Inclusief onderwijs is ons op het lijf geschreven. We zetten ons al een halve eeuw voor in voor gelijke ontwikkelkansen voor elk kind.
x