sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht werken in 4D

Veel scholen worstelen met de vraag hoe zij vanuit de individuele leerlinggegevens kunnen komen tot haalbare en uitvoerbare plannen voor de hele school. In antwoord daarop hebben wij het Onderwijscontinuüm ontwikkeld. Het Onderwijscontinuüm is vervolgens weer vertaald in diverse praktische hulpmiddelen, instrumenten en publicaties onder de noemer Opbrengstgericht werken 4D: Data, Duiden, Doelen, Doen.

 
  • 4D ondersteuningsaanbod

    Het gedachtegoed en de publicaties over datagestuurd opbrengstgericht werken volgens het Onderwijscontinuüm zijn vertaald in de Masterclass Opbr ...

    Lees meer

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599