sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Theorie en praktijk

Hulpmiddelen ontwikkelen we in nauwe samenwerking met de praktijk. We gebruiken daarbij wetenschappelijke inzichten, sluiten aan bij de beleidsvisie van instanties als de WRR, de Onderwijsraad en de Inspectie van het Onderwijs. Al deze gegevens vertalen we naar praktische en resultaatgerichte hulpmiddelen voor het onderwijs.

Onze invulling van het begrip sociale competentie met acht gedragscategorieën bijvoorbeeld, baseren wij op:

  • de kerndoelen (beleid)
  • onderzoeksliteratuur over sociale competentie (wetenschap)
  • interviews met basisschoolleraren (praktijk)

De indeling in acht gedragscategorieën die we ontwikkelden voor de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) is overgenomen door verschillende lesmethoden voor sociale competentie.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599