Basiscursus Omgaan met opvallend gedrag bij jonge kinderen

BB 237

Gedrag valt op, wanneer het niet (meer) past bij de ontwikkelingsfase van een kind. Is dat het geval, probeer er dan achter te komen hoe het komt dat hij of zij zich op een bepaalde manier gedraagt. Door de signalen van het kind te herkennen kun je aansluiten bij de behoeften van het kind.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Gedrag valt op, wanneer het niet (meer) past bij de ontwikkelingsfase van een kind. Is dat het geval, probeer er dan achter te komen hoe het komt dat hij of zij zich op een bepaalde manier gedraagt. Door de signalen van het kind te herkennen kun je aansluiten bij de behoeften van het kind.

Hoe kun je ervoor zorgen dat het kind zich prettig gaat voelen en tot ontwikkeling komt? Kijk daarbij niet alleen naar het gedrag, maar ook naar de situatie om het kind heen. Want alles wat om een kind heen gebeurt, kan van invloed zijn op zijn gedrag. Tijdens de cursus krijg je achtergrondinformatie over opvallend gedrag bij jonge kinderen en leer je hoe je daarop het beste kunt reageren. Deze basiscursus is gebaseerd op het boek Trapsgewijs dat je bij de eerste cursusbijeenkomst krijgt uitgereikt. Het boek beschrijft verschillende soorten opvallend gedrag, geeft veel praktische tips en is geschreven voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen tot 4 jaar.

Inhoud

  • planmatig omgaan met opvallend gedrag
  • gedrag is een signaal
  • verschillende soorten opvallend gedrag (druk, opstandig, teruggetrokken)
  • kindfactoren/omgevingsfactoren
  • structuur
  • praktisch tips om in te spelen op gedrag

Resultaat

  • Je leert gericht en planmatig werken aan ontwikkeling en gedrag.
  • Je leert signalen herkennen in gedrag van kinderen.
  • Je krijgt aanknopingspunten voor de begeleiding van kinderen.
  • Je krijgt inzicht in je eigen rol en het belang daarvan als pedagogisch medewerker.

Extra informatie

Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je het boek Trapsgewijs uitgereikt.

K0701/S4473

x