Creatieve denkers en doeners (po)

BB 185

Voor kleuters is ontdekken en spelen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. Maar hoe integreer je de leerdoelen in het spel? Hoe zorg je dat er voldoende ruimte is voor de kinderen om zelf te ontdekken én dat de kinderen ook effectief leren?

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  3 bijeenkomsten

 • icon sbu

  12 SBU

 • icon info

  6 - 16

 • icon price

  695,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 14 dec. 2021

   (13:00 - 16:00)
   Utrecht
  • 11 jan. 2022

   (13:00 - 16:00)
   Utrecht
  • 8 feb. 2022

   (13:00 - 16:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Mevrouw M. Tajik

 • Opmaak 1 1

Voor kleuters is ontdekken en spelen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. Maar hoe integreer je de leerdoelen in het spel? Hoe zorg je dat er voldoende ruimte is voor de kinderen om zelf te ontdekken én dat de kinderen ook effectief leren?

De cursus maakt verbinding tussen 21e-eeuwse vaardigheden, spelen, ontdekkend leren, stimuleren van de ontwikkeling en doelgericht werken aan de vereiste doelen. Bij creatieve denkers en doeners gaat het om aansluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen. Spelenderwijs wordt gewerkt aan de taal-, rekenontwikkeling, kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op zichzelf en de wereld. Het is de uitdaging om kinderen te stimuleren en voldoende ruimte te geven voor experimenteren en onderzoeken.

Inhoud

Een rijke speelleeromgeving en denkstimulerende vragen dagen kinderen uit om te onderzoeken, uit te proberen, te voorspellen, oplossingen te bedenken en te redeneren. In de bijeenkomsten leer je hoe je ontdekkend leren organiseert en inplant. Hierbij gebruiken we de nieuwe inhoudskaarten en kernvaardigheden van de SLO. Ontdekkend leren is gebaseerd op de nieuwste inzichten over de breinontwikkeling van kinderen.

 • waarom is ontdekkend leren en creativiteit belangrijk
 • hoe leren kinderen: ontwikkeling van kind en spel
 • 21e-eeuwse vaardigheden
 • prikkelen van creativiteit en nieuwsgierigheid van jonge kinderen
 • wetenschap en techniek
 • een rijke speelleeromgeving: bewust gebruik van open materiaal in hoeken
 • spelbegeleiding: verkennen, verbinden en verdiepen van spel
 • spelbegeleiding, volgen en uitdagen
 • denkstimulerende vragen stellen
 • doelen koppelen aan spel

Resultaat

 • Je hebt inzicht gekregen in hoe hersenen zich ontwikkelen.
 • Je hebt inzicht gekregen in de wijze waarop ontdekkend leren denkprocessen op gang brengt.
 • Je weet waarom creativiteit van belang is voor leer- en denkprocessen.
 • Je weet waarom nieuwsgierigheid een voorwaarde is voor ontdekkend leren.
 • Je weet hoe de 21e-eeuwse vaardigheden en ontdekkend leren zich verhouden tot de SLO-doelen.
 • Je kunt spelenderwijs werken aan de taal-, en rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.
 • Je hebt geleerd om met kosteloos materiaal ideeën voor spel te genereren.
 • Je kunt rijke speelleeromgevingen inrichten.

Extra informatie

Tussen de bijeenkomsten door maak je foto’s en een video-opname van activiteiten. Het is van belang dat je hierbij gebruik maak van toestemmingsverklaringen van ouders.

P1004/S3701

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  3 bijeenkomsten

 • icon sbu

  12 SBU

 • icon info

  6 - 16

 • icon price

  695,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 14 dec. 2021

   (13:00 - 16:00)
   Utrecht
  • 11 jan. 2022

   (13:00 - 16:00)
   Utrecht
  • 8 feb. 2022

   (13:00 - 16:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Mevrouw M. Tajik

 • Opmaak 1 1
x