Creatieve denkers en doeners

BB 185

Hoe bouw je spel om tot een doelmatige speelleeractiviteit? Voor kleuters is ontdekken en spelen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. Ontdek hoe je de kinderen spelend aan de doelen van de SLO kunt laten werken.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Hoe bouw je spel om tot een doelmatige speelleeractiviteit? Voor kleuters is ontdekken en spelen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. Ontdek hoe je de kinderen spelend aan de doelen van de SLO kunt laten werken.

In deze cursus wordt verbinding gemaakt tussen de 21e-eeuwse vaardigheden, spelen, ontdekkend leren, stimuleren van de ontwikkeling en doelgericht werken aan de vereiste doelen. Bij creatieve denkers en doeners gaat het erom aan te sluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen. Spelenderwijs wordt gewerkt aan de taal-, rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Het is de uitdaging voor de leerkracht om kinderen daarin te stimuleren en voldoende ruimte te geven om te experimenteren en te onderzoeken.

Een rijke speelleeromgeving en denkstimulerende vragen dagen kinderen uit om te onderzoeken, uit te proberen, te voorspellen, oplossingen te bedenken en te redeneren. In de bijeenkomsten gaan we in op hoe je ontdekkend leren kunt organiseren en inplant. Hierbij gebruiken we de nieuwe inhoudskaarten en kernvaardigheden van de SLO. Ontdekkend leren is gebaseerd op de nieuwste inzichten over de breinontwikkeling van kinderen.

Inhoud

 • waarom ontdekkend leren en creativiteit belangrijk is
 • hoe leren kinderen - ontwikkeling van kind en spel
 • 21e-eeuwse vaardigheden
 • prikkelen van creativiteit en nieuwsgierigheid van jonge kinderen
 • wetenschap en techniek
 • een rijke speelleeromgeving: bewust gebruik van open materiaal in hoeken
 • spelbegeleiding: verkennen, verbinden en verdiepen van spel
 • spelbegeleiding, volgen en uitdagen
 • denkstimulerende vragen stellen
 • doelen koppelen aan spel

Resultaat

 • Je hebt inzicht gekregen in hoe hersenen zich ontwikkelen.
 • Je hebt inzicht gekregen in de wijze waarop ontdekkend leren denkprocessen op gang brengt.
 • Je weet waarom creativiteit van belang is voor leer- en denkprocessen.
 • Je weet waarom nieuwsgierigheid een voorwaarde is voor ontdekkend leren.
 • Je weet hoe de 21e-eeuwse vaardigheden en ontdekkend leren zich verhouden tot de SLO-doelen.
 • Je kunt spelenderwijs werken aan de taal-, en rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.
 • Je hebt geleerd om met kosteloos materiaal ideeën voor spel te genereren.
 • Je kunt rijke speelleeromgevingen inrichten.

P1004/S3701

Extra informatie

Tussen de bijeenkomsten door maak je foto’s en een video-opname van activiteiten. Het is van belang dat je hierbij gebruik maak van toestemmingsverklaringen van ouders.

x