Masterclass OGW4D (po)

LANDJE DOCENTEN 116

Er gebeurt veel in het onderwijs en de druk is hoog. Wil je graag op een doordachte manier grip krijgen, zonder mee te waaien met kortstondige trends? Deze masterclass Opbrengstgericht werken in 4D (OGW4D) legt hiervoor een gedegen basis. Welke factoren kun je zelf beïnvloeden om je resultaten te verbeteren? Je ontdekt het allemaal. Het motto van de masterclass: laat de data voor je werken.

 • icon voor wie geschikt

  Directie en intern begeleiders

 • icon duration

  5 bijeenkomsten

 • icon sbu

  81 SBU

 • icon info

  8 - 16

 • icon price

  2.445,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 8 okt 2024

   (09:30 - 15:30)
   Utrecht
  • di 5 nov 2024

   (09:30 - 15:30)
   Utrecht
  • di 10 dec 2024

   (09:30 - 15:30)
   Utrecht
  • di 14 jan 2025

   (09:30 - 15:30)
   Utrecht
  • di 15 apr 2025

   (09:30 - 15:30)
   Utrecht
 • icon trainer

  Cindy Slegers

 • Schoolleidersregister
 • Inclusief boek!
  OGW4 D 400x400
 • Blended logo
 • Rapportcijfer 87
 • OGW 4 D logo zonder witrand
 • icon voor wie geschikt

  Directie en intern begeleiders

 • icon duration

  5 bijeenkomsten

 • icon sbu

  81 SBU

 • icon info

  8 - 16

 • icon price

  2.445,00

 • icon place

  Hoofdweg 70 3067 GH Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 1 okt 2024

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
  • di 5 nov 2024

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
  • di 10 dec 2024

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
  • di 7 jan 2025

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
  • di 15 apr 2025

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
 • icon trainer

  Jasmijn Bruining

 • Schoolleidersregister
 • Inclusief boek!
  OGW4 D 400x400
 • Blended logo
 • Rapportcijfer 87
 • OGW 4 D logo zonder witrand
 • icon voor wie geschikt

  Directie en intern begeleiders

 • icon duration

  5 bijeenkomsten

 • icon sbu

  81 SBU

 • icon info

  8 - 16

 • icon price

  2.445,00

 • icon place

  Daviottenweg 40 5222 BH 's-Hertogenbosch

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 11 feb 2025

   (09:30 - 15:30)
   's-Hertogenbosch
  • di 18 mrt 2025

   (09:30 - 15:30)
   's-Hertogenbosch
  • di 15 apr 2025

   (09:30 - 15:30)
   's-Hertogenbosch
  • di 20 mei 2025

   (09:30 - 15:30)
   's-Hertogenbosch
  • di 30 sep 2025

   (09:30 - 15:30)
   's-Hertogenbosch
 • icon trainer

  Wilma Peulen

 • Schoolleidersregister
 • Inclusief boek!
  OGW4 D 400x400
 • Blended logo
 • Rapportcijfer 87
 • OGW 4 D logo zonder witrand
 • icon voor wie geschikt

  Directie en intern begeleiders

 • icon duration

  5 bijeenkomsten

 • icon sbu

  81 SBU

 • icon info

  8 - 16

 • icon price

  2.445,00

 • icon place

  Hoofdweg 70 3067 GH Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 4 feb 2025

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
  • di 11 mrt 2025

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
  • di 1 apr 2025

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
  • di 13 mei 2025

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
  • di 23 sep 2025

   (09:30 - 15:30)
   Rotterdam
 • icon trainer

  Jasmijn Bruining

 • Schoolleidersregister
 • Inclusief boek!
  OGW4 D 400x400
 • Blended logo
 • Rapportcijfer 87
 • OGW 4 D logo zonder witrand
 • icon voor wie geschikt

  Directie en intern begeleiders

 • icon duration

  5 bijeenkomsten

 • icon sbu

  81 SBU

 • icon info

  8 - 16

 • icon price

  2.445,00

 • icon place

  Lübeckplein 21 8017 JZ Zwolle

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 28 jan 2025

   (09:30 - 15:30)
   Zwolle
  • di 4 mrt 2025

   (09:30 - 15:30)
   Zwolle
  • di 8 apr 2025

   (09:30 - 15:30)
   Zwolle
  • di 20 mei 2025

   (09:30 - 15:30)
   Zwolle
  • di 23 sep 2025

   (09:30 - 15:30)
   Zwolle
 • icon trainer

  Hilda Dijkstra

 • Schoolleidersregister
 • Inclusief boek!
  OGW4 D 400x400
 • Blended logo
 • Rapportcijfer 87
 • OGW 4 D logo zonder witrand

Er gebeurt veel in het onderwijs en de druk is hoog. Wil je graag op een doordachte manier grip krijgen, zonder mee te waaien met kortstondige trends? Deze masterclass Opbrengstgericht werken in 4D (OGW4D) legt hiervoor een gedegen basis. Welke factoren kun je zelf beïnvloeden om je resultaten te verbeteren? Je ontdekt het allemaal. Het motto van de masterclass: laat de data voor je werken.

Vele scholen gingen je voor: de Masterclass OGW4D heeft al veel teams naar meer grip en betere resultaten geleid. Je ontdekt hoe je tot kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs komt, dat rechtdoet aan verschillen tussen kinderen. En dat ook nog eens uitvoerbaar blijft. De cyclische werkwijze van OGW4D zorgt ervoor dat je altijd precies weet waar jij je invloed kunt uitoefenen. Zo blijf je altijd op koers.

Praktijkverhaal: na de Masterclass OGW4D
Directeur Kim Spraakman en intern begeleider Milou Kempers-Versteeg van obs Willespoort volgden de Masterclass OGW4D. Hoe hebben zij het ervaren? En vooral: wat heeft het de school gebracht? Lees hun verhaal.

‘Iedereen werkt zo hard. Maar het gaat erom dat we allemaal de juiste dingen goed doen.’

Kim Spraakman, directeur obs Willespoort, Wilnis

Inhoud en resultaat

Hoe zien de cursusdagen eruit?

Dag 1 Data en Duiden

 • Je hebt een schoolambitie geformuleerd waarbij rekening is gehouden met de referentieniveaus in relatie met de schoolweging en het onderwijsresultatenmodel.
 • Je bent in staat de data af te zetten tegen de schoolambitie.
 • Je kunt de resultaten analyseren op de beïnvloedbare componenten van het onderwijsleerproces.
 • Je weet hoe je de beïnvloedbare zaken systematisch aan de orde kunt laten komen.
 • Je weet hoe je een gedifferentieerd leeraanbod in verschillende aanpakken kunt organiseren, die tegemoet komen aan de schoolambitie.

Dag 2 Doelen en Doen

 • Je kunt data verzamelen over de kwaliteit van de huidige basis- en extra ondersteuning.
 • Je weet hoe er data verzameld kunnen worden over de kwaliteitsborging.
 • Je hebt de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur afgezet tegen de doelen die de school wil bereiken.
 • Je hebt gekeken in hoeverre de borging van de kwaliteit op planmatige wijze is weggezet.
 • Je weet hoe een kwaliteitszorgkalender en kwaliteitsborgingskalender opgezet kan worden om planmatig te werken.
 • Je hebt nagedacht over hoe dit alles verwerkt kan worden in een schoolplan/verbeterplan.

Dag 3 Data-duiden-doelen-doen

 • Je hebt een standaard voor leerkrachtgedrag geformuleerd.
 • Je kent de relatie tussen deze standaard en het nieuwe inspectiekader.
 • Je weet hoe er systematisch data over competenties van de leraren verzameld kunnen worden.
 • Je bent in staat de data over de vaardigheden van leerkrachten te analyseren.
 • Je weet wat veel voorkomende onderwijsbehoeften en inclusiever onderwijs voor het leerkrachtgedrag betekenen.
 • Je hebt teamdoelen opgesteld en een professionaliseringaanbod gemaakt in een gedifferentieerd teamplan.
 • Je weet hoe dit ingebed kan worden in de gesprekscyclus.

Dag 4 Professionele leercultuur

 • Je weet hoe data over de kwaliteit van de (leer)cultuur verzameld kunnen worden.
 • Je weet hoe deze data geanalyseerd kunnen worden op competenties als samenwerken en feedback geven.
 • Je weet hoe medewerkers cultuurdragers vanuit een gezamenlijke visie op leren, onderwijzen en de onderwijscontext kunnen worden.
 • Je weet hoe vanuit onderwijskundig leiderschap de onderzoekende houding in de school waarin reflectie vanzelfsprekend is, gestimuleerd kan worden.
 • Je weet hoe hypotheses als basis voor onderzoek in de school geformuleerd kunnen worden en hoe die getoetst kunnen worden aan de werkelijkheid.
 • Je weet hoe een ambitieus maar realistisch meerjarenplan gemaakt kan worden om de gewenste cultuur te realiseren.
 • Je hebt een verbeterplan voor de school opgesteld op weg naar een professionele leergemeenschap.

Dag 5 Verdiepingsdag OGW4D in groep 1-2

Na deze verdiepingsdag weet je hoe er in een kleutergroep opbrengstgericht gewerkt kan worden volgens het 4D-model. Je hebt kennis gemaakt met de wijze waarop je …

 • ambities formuleert voor eind groep 2 die aansluiten op de schoolambities.
 • samen met je collega’s een visie kunt formuleren op onderwijs aan kleuters.
 • alle benodigde data verzamelt om een beredeneerd aanbod te kunnen samenstellen (Data).
 • betekenis geeft aan deze data (Duiden).
 • doelen formuleert/kiest voor de komende periode die passen bij de ontwikkelingsfasen van kleuters (Doelen).
 • bewuste keuzes maakt en een beredeneerd aanbod voor groep 1-2 samenstelt, waarbij ruimte is voor spelend leren en het eigen groeitempo (Doelen).
 • samen met je collega’s onderwijs in groep 1-2 concreet vormgeeft en aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien om te kunnen bijsturen (Doen)


‘We brachten de school in kaart en hebben alles ingedeeld in leerroutes en arrangementen. De CED-adviseur heeft ons daarbij steeds geïnspireerd door de juiste vragen te stellen. Nu we met vaste leerroutes en arrangementen werken, is er meer effectieve leertijd.’

Reactie cursist

Schoolleidersregister

De accreditatie voor de Masterclass OGW4D voor het Schoolleidersregister is weer aangevraagd.

Gebruikersvriendelijke online leeromgeving

In de Masterclass OGW4D combineren we de fysieke cursusbijeenkomsten met online lesactiviteiten. Hiervoor krijg je toegang tot Procademy, onze gebruikersvriendelijke online leeromgeving. Je vindt hier documenten die je kunt raadplegen en de praktijkopdrachten. Ontdek de voordelen van blended leren.

Extra informatie

 • De cursus is voor schoolleiders en intern begeleiders die samen de verantwoordelijkheid delen voor een school. Je kunt deze cursus in principe alleen volgen als je je samen inschrijft. Je dient wel allebei een eigen inschrijfformulier in te vullen en te versturen. Wil je je als ib'er individueel verder ontwikkelen dan is de Verdiepingscursus Intern begeleider/kwaliteitscoördinator po zeer geschikt voor jou.
 • Bij de cursus krijg je het boek Opbrengstgericht werken in 4D en het boek Kleutersprongen 2.0 uitgereikt.
 • Tijdens de cursus krijg je huiswerkopdrachten. Deze resulteren in een eenjarig plan dat gericht is op de kwaliteitsverbetering binnen de school.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens alle bijeenkomsten en de gemaakte opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.
 • De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband. Daarnaast kun je altijd op maat een traject aanvragen voor jouw school. We verzorgen een vierdaagse training op maat voor schoolbesturen en MT’s (directie en interne begeleiders).
 • Lees een praktijkverhaal in het artikel 'Na de Masterclass OGW4D'

'Je krijgt gewoon veel beter zicht op je resultaten. En je doet het samen, waardoor je veel beter koersvast kan blijven.’

Kim Spraakman, directeur obs Willespoort, Wilnis

Teamtraining

Is de Masterclass OGW4D iets waar je met het hele team mee aan de slag wil? Vanaf ongeveer 8 deelnemers kun je kiezen voor een teamtraining, die we geven op de locatie van jouw keuze. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D (so).

P0106/S7045

 • Schoolleidersregister
 • Inclusief boek!
  OGW4 D 400x400
 • Blended logo
 • Rapportcijfer 87
 • OGW 4 D logo zonder witrand
  • icon voor wie geschikt

   Directie en intern begeleiders

  • icon duration

   5 bijeenkomsten

  • icon sbu

   81 SBU

  • icon info

   8 - 16

  • icon price

   2.445,00

  • icon place

   Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • di 8 okt 2024

    (09:30 - 15:30)
    Utrecht
   • di 5 nov 2024

    (09:30 - 15:30)
    Utrecht
   • di 10 dec 2024

    (09:30 - 15:30)
    Utrecht
   • di 14 jan 2025

    (09:30 - 15:30)
    Utrecht
   • di 15 apr 2025

    (09:30 - 15:30)
    Utrecht
  • icon trainer

   Cindy Slegers

  • Schoolleidersregister
  • Inclusief boek!
   OGW4 D 400x400
  • Blended logo
  • Rapportcijfer 87
  • OGW 4 D logo zonder witrand
  • icon voor wie geschikt

   Directie en intern begeleiders

  • icon duration

   5 bijeenkomsten

  • icon sbu

   81 SBU

  • icon info

   8 - 16

  • icon price

   2.445,00

  • icon place

   Hoofdweg 70 3067 GH Rotterdam

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • di 1 okt 2024

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
   • di 5 nov 2024

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
   • di 10 dec 2024

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
   • di 7 jan 2025

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
   • di 15 apr 2025

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
  • icon trainer

   Jasmijn Bruining

  • Schoolleidersregister
  • Inclusief boek!
   OGW4 D 400x400
  • Blended logo
  • Rapportcijfer 87
  • OGW 4 D logo zonder witrand
  • icon voor wie geschikt

   Directie en intern begeleiders

  • icon duration

   5 bijeenkomsten

  • icon sbu

   81 SBU

  • icon info

   8 - 16

  • icon price

   2.445,00

  • icon place

   Daviottenweg 40 5222 BH 's-Hertogenbosch

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • di 11 feb 2025

    (09:30 - 15:30)
    's-Hertogenbosch
   • di 18 mrt 2025

    (09:30 - 15:30)
    's-Hertogenbosch
   • di 15 apr 2025

    (09:30 - 15:30)
    's-Hertogenbosch
   • di 20 mei 2025

    (09:30 - 15:30)
    's-Hertogenbosch
   • di 30 sep 2025

    (09:30 - 15:30)
    's-Hertogenbosch
  • icon trainer

   Wilma Peulen

  • Schoolleidersregister
  • Inclusief boek!
   OGW4 D 400x400
  • Blended logo
  • Rapportcijfer 87
  • OGW 4 D logo zonder witrand
  • icon voor wie geschikt

   Directie en intern begeleiders

  • icon duration

   5 bijeenkomsten

  • icon sbu

   81 SBU

  • icon info

   8 - 16

  • icon price

   2.445,00

  • icon place

   Hoofdweg 70 3067 GH Rotterdam

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • di 4 feb 2025

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
   • di 11 mrt 2025

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
   • di 1 apr 2025

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
   • di 13 mei 2025

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
   • di 23 sep 2025

    (09:30 - 15:30)
    Rotterdam
  • icon trainer

   Jasmijn Bruining

  • Schoolleidersregister
  • Inclusief boek!
   OGW4 D 400x400
  • Blended logo
  • Rapportcijfer 87
  • OGW 4 D logo zonder witrand
  • icon voor wie geschikt

   Directie en intern begeleiders

  • icon duration

   5 bijeenkomsten

  • icon sbu

   81 SBU

  • icon info

   8 - 16

  • icon price

   2.445,00

  • icon place

   Lübeckplein 21 8017 JZ Zwolle

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • di 28 jan 2025

    (09:30 - 15:30)
    Zwolle
   • di 4 mrt 2025

    (09:30 - 15:30)
    Zwolle
   • di 8 apr 2025

    (09:30 - 15:30)
    Zwolle
   • di 20 mei 2025

    (09:30 - 15:30)
    Zwolle
   • di 23 sep 2025

    (09:30 - 15:30)
    Zwolle
  • icon trainer

   Hilda Dijkstra

  • Schoolleidersregister
  • Inclusief boek!
   OGW4 D 400x400
  • Blended logo
  • Rapportcijfer 87
  • OGW 4 D logo zonder witrand
  x