Verdiepingsdag OGW4D in groep 1-2 (po)

BB 118

Heb je onlangs de Masterclass OGW in 4D gevolgd en wil je handvatten krijgen om een duurzame aanscherping in je onderbouwteam te realiseren en/of borgen en de doorgaande lijn van groep 1-2 naar groep 3 beter vorm te geven? Deze verdiepingsdag legt hiervoor een gedegen basis.

Heb je onlangs de Masterclass OGW in 4D gevolgd en wil je handvatten krijgen om een duurzame aanscherping in je onderbouwteam te realiseren en/of borgen en de doorgaande lijn van groep 1-2 naar groep 3 beter vorm te geven? Deze verdiepingsdag legt hiervoor een gedegen basis.

Deze verdiepingsdag geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Op welke manier verzamelen we in groep 1-2 data als we straks geen toetsen in het kader van het LVS meer mogen gebruiken?
 • Hoe stimuleer ik mijn onderbouwcollega’s om te denken en te werken vanuit het effect van hun onderwijs op de ontwikkeling van kleuters?
 • Hoe maak je een beredeneerd aanbod in groep 1-2?
 • Hoe zorg je daarbij dat er volop ruimte is voor spel en het eigen groeitempo van kleuters?

Tijdens deze verdiepingsdag leer je hoe opbrengstgericht werken met kleuters er uit kan zien in een betekenisvolle context die bij hen past. Na deze verdiepingsdag kun je zelf aan de slag of kun je als school kiezen voor een maattraject om OGW in 4D in groep 1-2 (verder) te implementeren.

Inhoud

 • Ambities eind groep 2 en visie op ontwikkeling en leren van jonge kinderen
 • Data verzamelen in groep 1-2: observeren en registreren van ontwikkeling en leren aan de hand van kindvolgsystemen, specifieke aspecten van het onderwijsleerproces in groep 1-2
 • Duiden: analyseren van de data uit de kindvolgsystemen en vergelijken met de geformuleerde ambities, specifieke duidingsvragen voor groep 1-2, zicht op benodigde specifieke leerkrachtvaardigheden
 • Doelen: inhoudsdoelen en tussendoelen, samenstellen van een beredeneerd thematisch aanbod in een realistische planning met ruimte voor flexibiliteit
 • Doen wat werkt: een rijke speelleeromgeving en een uitdagend aanbod, ruimte en tijd voor spel en spelbegeleiding, effectief klassenmanagement, wel of geen instructie aan kleuters en werken aan een professionele teamcultuur in de onderbouw.

'Een hele praktische cursus waarmee je handen en voeten kan geven aan OGW 4D in de kleuterbouw.'

Reactie cursist

Resultaat

Na deze verdiepingsdag weet je hoe er in een kleutergroep opbrengstgericht gewerkt kan worden volgens het 4D-model. Je hebt kennis gemaakt met de wijze waarop je …

 • Ambities formuleert voor eind groep 2 die aansluiten op de schoolambities.
 • Samen met je collega’s een visie kunt formuleren op onderwijs aan kleuters.
 • Alle benodigde data verzamelt om een beredeneerd aanbod te kunnen samenstellen (Data).
 • Betekenis geeft aan deze data (Duiden).
 • Doelen formuleert/kiest voor de komende periode die passen bij de ontwikkelingsfasen van kleuters (Doelen).
 • Bewuste keuzes maakt en een beredeneerd aanbod voor groep 1-2 samenstelt, waarbij ruimte is voor spelend leren en het eigen groeitempo (Doelen).
 • Op welke manier je samen met je collega’s onderwijs in groep 1-2 concreet vormgeeft en aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien om te kunnen bijsturen (Doen).

Lees meer over opbrengstgericht werken.

Doelgroep

Schoolleiders, intern begeleiders en onderbouwcoördinatoren die reeds de Masterclass OGW in 4D hebben gevolgd en nu (praktische) handvatten willen hebben om hun onderwijskundig (bege)leiderschap in groep 1-2 beter vorm te geven.

Extra informatie

 • Bij deze verdiepingsdag is er verplichte literatuur. Het boek Kleutersprongen 2.0 is bij de masterclass inbegrepen en krijg je toegestuurd voor de start van de cursus.
 • Na afloop van deze verdiepingsdag ontvang je een bewijs van deelname.

Teamtraining

Is de Masterclass OGW4D en de Verdiepingsdag voor groep 1-2 iets waar je met het hele team mee aan de slag wil? Vanaf ongeveer 8 deelnemers kun je kiezen voor een teamtraining, die we geven op de locatie van jouw keuze. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

P1038

 • OGW4 D logo
 • Inclusief boek!
  Kleutersprongen2 0
 • Rapportcijfer 81
 • x