Aan de slag met Doen, Praten, Bewegen en Rekenen digitaal (kov)

Peuterstappen

Pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren met Doen, Praten, Bewegen en Rekenen de ontwikkeling van 0-4 jarigen. De observatielijsten en handelingssuggesties geven een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.

Pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren met Doen, Praten, Bewegen en Rekenen de ontwikkeling van 0-4 jarigen. De observatielijsten en handelingssuggesties geven een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.

De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeerbaar gedrag, hierdoor ontstaat een objectief beeld van het kind. Ook stagnatie of problemen in de ontwikkeling zijn vroegtijdig te signaleren. Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden die de ontwikkeling van het kind extra stimuleren. Met de gedigitaliseerde versie van de lijsten is het invullen gemakkelijk en snel en de gegevens zijn eenvoudig overdraagbaar. Het biedt mogelijkheden voor uitwisseling met collega’s en geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind nóg duidelijker in beeld te krijgen. Met deze compacte cursus maak je niet alleen kennis met de observatielijsten maar ook met het gebruik ervan in de praktijk.

Inhoud

 • introductie, kennismaking en verwachtingen
 • stimuleren en observeren ontwikkelingsgebieden
 • verkennen van de lijsten Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik en Zo reken ik
 • werken met de planningslijsten en andere handelingssuggesties
 • oefenen met het digitaal invullen van de lijsten
 • terugkoppeling naar de dagelijkse praktijk

Resultaat

 • Je hebt je kennis over de ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen geactualiseerd.
 • Je hebt geoefend met het observeren en herkennen van onderdelen van de ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.
 • Je hebt kennisgemaakt met de digitale lijsten Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik en Zo reken ik.
 • Je hebt geoefend en bent praktisch aan de slag gegaan met in het invullen van jouw observaties in de digitale lijsten DPBR.
 • Je hebt een verbinding gelegd tussen het invullen van de observatielijsten en het uitvoeren van de handelingssuggesties in de praktijk van alle dag.

Teamtraining

De training Aan de slag met Doen, Praten, Bewegen en Rekenen digitaal is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

K0303

x