IKCA dreumes 116

Kansengelijkheid in de vve

Kansengelijkheid is onze missie. Bijdragen aan gelijke kansen voor ieder kind is wat ons iedere dag weer drijft. Dit begint al bij de allerjongste kinderen. Hoe doen we dat concreet in de vve?

Kansengelijkheid: wat zeggen de onderzoeken?

Onderzoeken bevestigen steeds weer dat ongelijke kansen niet alleen maar ontstaan door afkomst of cultuur. Kansenongelijkheid is een veel breder probleem. Ook bij een kind waarbij je het in eerste instantie niet verwacht, kan uiteindelijk toch een achterstand ontstaan. In de eerste 1000 dagen van een kind wordt de blauwdruk van de ontwikkeling gemaakt. Dit begint zelfs al voor de geboorte. Het is van doorslaggevend belang om het leervermogen van het jonge kind optimaal aan te spreken. Dit betekent dat professionals in voorzieningen voor kinderopvang en voorscholen van onschatbare waarde kunnen zijn. En helemaal als ouders minder in staat zijn om hun kind te stimuleren. Deze wetenschap vormt de basis van ons professionaliserings- en begeleidingsaanbod.

”De invloed van pedagogisch medewerkers op kansengelijkheid kan nog zoveel groter zijn. Zij hebben een enorm belangrijke rol.”

De kansen van de pedagogisch medewerker

In de praktijk blijkt dat de basisopleiding van pedagogisch medewerkers nog beter zou kunnen kan aansluiten op de kansen van jonge kinderen. Om goed te kunnen begeleiden, is diepgaande kennis van de ontwikkeling van het jonge kind nodig. Wat is een normale ontwikkeling, wat wijkt af en wat kun je dan doen? Het bouwen van een vruchtbare samenwerkingsrelatie met ouders is een uitdagend onderdeel van het werk. Ook hier ligt een grote kans voor meer invloed. De kinderopvang en voorschool is bij uitstek de plaats om een kwalitatief hoogwaardige omgeving te creëren: een omgeving die optimaal aansluit bij het leer- en ontwikkelproces van ieder kind.

"We horen vaak dat onze trainingen zo'n mooie verdieping en uitbreiding zijn op de MBO-opleiding van de pedagogisch medewerkers."

Jong geleerd, oud gedaan

Nooit is het lerend vermogen zo groot als bij jonge kinderen. Verbindingen tussen hersencellen verdwijnen als ze niet worden gebruikt. Actuele kennis van dit soort processen is essentieel. Ook is het belangrijk om goed te kunnen meten hoe de ontwikkeling verloopt. Wat biedt de CED-Groep aan professionalisering op dit gebied?

Kansengelijkheid: even dromen

Kansengelijkheid is een complex dossier, met hardnekkige problemen. Wetende dat de eerste levensjaren van kinderen zo belangrijk zijn, zou het goed zijn als er meteen vanaf het begin geïnvesteerd wordt. Investeren in de ontwikkeling van kinderen, in ouderbetrokkenheid én in de belangrijkste professionals. We zien grote kansen voor vroege aandacht voor de ontwikkeling. Gelijke kansen, voor álle kinderen.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten wat jouw organisatie kan doen aan het vergroten van kansengelijkheid? Neem contact op met Anja de Rooij.

x