sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Doordacht Passend Lesmodel Rekenen

Leerkrachten hebben door het geven van onderwijs grote invloed op de prestaties van leerlingen. Daarom is het bijzonder zinvol om te investeren in hun didactische en pedagogische kwaliteiten. Bij het geven van goede, effectieve lessen is het Doordacht Passend Lesmodel een succesvol instrument.

 

Opbouw van het lesmodel
Het lesmodel bestaat uit vier fasen:
1. Een goed begin (motivatie oproepen, doel benoemen, voorkennis activeren en vooruitblikken op de les)
2. Interactieve instructie (hardop denkend voordoen, feedback op de aanpak)
3. De leerling aan zet: activeren van de leerlingen (toepassen van de stof: begeleid oefenen, zelfstandig oefenen en eventueel op hoger niveau werken)
4. Evaluatie (inhoudelijke afronding van de les, leerlingen laten reflecteren op het leerproces)

Een rekenles wordt voorafgegaan door fase 0: Automatiseren.

Artikel
Meer structuur, betere rekenresultaten. Uit: KlasseApart, oktober 2016 (pdf)

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599