BB 652 UITSNEDE

Rekenverbetertraject

Wat kun je doen om je rekenonderwijs te verbeteren, als je rekenresultaten tegenvallen? Met hulp van onze expertise komen referentieniveau 1F en 1S binnen handbereik.

Goed rekenonderwijs start bij de leerkracht
Het rekenonderwijs in Nederland is altijd een bron van discussie. De meningen over wat goed rekenonderwijs nu eigenlijk is, lopen uiteen. Maar welke stroming je ook aanhoudt en welke methode je ook gebruikt, goed en ambitieus rekenonderwijs begint volgens ons altijd met goede leerkrachtvaardigheden. Onze adviseurs kunnen je op verschillende manieren ondersteunen om effectief en eigentijds rekenonderwijs te geven.

Opbrengstgericht rekenonderwijs
Speciaal voor scholen die hun rekenresultaten willen verbeteren, ontwikkelde de CED-Groep een concrete aanpak voor goed en eigentijds rekenonderwijs: Opbrengstgericht rekenonderwijs. In deze aanpak gaat het erom dat je ambitieuze en realistische doelen stelt waaraan je planmatig werkt. Je stemt er je leerstofaanbod, didactische en pedagogisch handelen, leertijd en je klassenmanagement erop af.

Onderdelen van een rekenverbetertraject

check

'De goede rekenles'

check

Differentiatie: tegemoet komen aan sterke en zwakke rekenaars

check

Ambities stellen: wat wil ik bereiken met mijn leerlingen?

check

Een gerichte aanpak voor contextopgaven en automatiseren

Meer verdieping op rekengebied
We begeleiden je graag in het succesvol uitvoeren van goed rekenonderwijs. Bijvoorbeeld met een rekenverbetertraject voor het hele team. Maar ook voor jou als individuele leerkracht zijn er workshops en cursussen die je helpen om het maximale uit elk kind te halen. Met hulp van onze onze expertise komt het gevraagde referentieniveau 1S binnen handbereik!

Logo in rondje

Meer weten?

Ga jij ook voor betere rekenresultaten? Neem contact op met Carla van Doornen.

cursussen

x