sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Taalcoördinator po (S1103)

Volg de basiscursus en schrijf een taalbeleidsplan voor de hele school!

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat deze basiscursus over?
Een taalcoördinator kan een wezenlijke rol spelen in het verbeteren van het taal-/leesonderwijs en opbrengstgericht werken. Wilt u taalcoördinator worden? Met deze basiscursus legt u een stevige basis. U krijgt niet alleen veel actuele kennis over taal-/leesonderwijs, maar ook inzicht in de factoren die het taalonderwijs op uw school beïnvloeden. De inbreng en uitwisseling van eigen praktijkervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de cursus. Gedurende de cursus schrijft u een taalbeleidsplan voor uw eigen school, dat u presenteert aan uw medecursisten en de cursusleider. Uiteraard ontwikkelt u ook de vaardigheden om het taalbeleid daadwerkelijk te implementeren. De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep waarin het cursusmateriaal staat en u uw opdrachten maakt. 


Inhoud
In de cursus wordt op interactieve wijze aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • taalbeleidsplannen
 • goed taalonderwijs
 • leerkrachtvaardigheden
 • begrijpend lezen
 • werken met toetsgegevens
 • spelling
 • technisch lezen
 • taalonderwijs in de onderbouw
 • leesbevordering
 • coachingsvaardigheden
 • methoden taal, begrijpend lezen en spelling
 • woordenschat
 • stellen

Resultaat

 • U heeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op taal-/leesonderwijs op school-, groeps- en leerlingenniveau, met als doel de leerlingenresultaten te verbeteren.
 • U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het taal-/leesonderwijs.
 • U heeft kennis van opbrengstgericht werken aan taalonderwijs.
 • U heeft kennis van veranderingsprocessen.
 • U kent de uitgangspunten, opbouw en leerlijnen van de programma’s en methoden op uw school.
 • U kunt innovatie- en implementatieprocessen begeleiden.
 • U kunt leerkrachten coachen.
 • U heeft een taalbeleidsplan opgesteld voor op bestuursniveau.

Wat u verder nog moet weten…

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste.
 • De cursus is post-hbo; van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde pabo-opleiding hebben.
 • Voor de start van de cursus is er een persoonlijk intakegesprek, waarin we uw schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen bespreken.
 • U krijgt een literatuurlijst met verplicht te lezen boeken die u zelf moet aanschaffen.
 • Na de acht bijeenkomsten wordt een CED-certificaat uitgereikt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: u bent minimaal tachtig procent aanwezig bij de bijeenkomsten, u heeft de huiswerkopdrachten naar behoren uitgevoerd en u heeft een eigen taalbeleidsplan geschreven en gepresenteerd.
 • De trainingsdagen hebben een interactief karakter: de eigen inbreng van de deelnemers staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
 • Voor het opstellen en invoeren van taalbeleidsplannen kan ook gekozen worden voor een begeleidingstraject op offertebasis voor de hele school.

Reacties eerdere cursisten
‘Heel erg gericht op de praktijk, zeer prettig!’
'Goede cursusinhoud met name het taalbeleidsplan!'


Aantal cursusbijeenkomsten
Acht bijeenkomsten van zesenhalf uur

Lerarenregister
200 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2018-2019

4 oktober, 1 november, 29 november 2018, 10 januari, 7 februari, 21 maart, 18 april, 23 mei 2019 VOL!!!

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Tijd
09.30-16.00 uur

Kosten
€ 2600,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 20.

Cursusleiding en inhoudelijke informatie
Yvet van Noordt
y.vannoordt@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

Heel erg gericht op de praktijk, zeer prettig!

Reactie van een cursist

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599