sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met woordenschat, vo (S1505)

Welke woorden en met welke didactiek?

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Wat moet je precies doen als je iets moet ‘interpreteren’ en wat houdt ‘marginaal’ in? Wat betekent ‘afgezien van’? Veel leerlingen hebben ogenschijnlijk weinig problemen met woordenschat. Toch zijn veel woorden voor hen onbekend of ze kennen de woorden slechts oppervlakkig. Dit levert niet alleen problemen op bij tekstbegrip, maar ook bij spreek- en schrijfvaardigheid. Dat speelt ze niet alleen parten bij Nederlands, maar bij alle vakken. Deze cursus van twee dagdelen is bedoeld voor alle docenten in vo die werk willen maken van het verbeteren van de woordenschat van hun leerlingen.

Inhoud

 • de woordenschat die leerlingen op verschillende onderwijsniveaus nodig hebben
 • in kaart brengen en volgen van de woordenschat van uw leerlingen
 • theorieën op het gebied van woordenschatdidactiek
 • aanleren van woorden
 • recente inzichten over het puberbrein en de betekenis hiervan voor het woordenschatonderwijs
 • woordenschatverwerving binnen het schoolbeleid

Resultaat

 • U heeft uw kennis uitgebreid over woordenschatonderwijs, woordenschatdidactiek en het brein. 
 • U beschikt over praktische handvatten om op een zinvolle manier te werken aan de uitbreiding van de woordenschat van uw leerlingen.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio. 

Aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
10 SBU

Data schooljaar 2019-2020
Scholen en besturen kunnen deze cursus op offertebasis inkopen. De cursus is niet geprogrammeerd in het open aanbod.

Kosten
€ 425,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Informatie 
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599