sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Begrijpend lezen met Vakbegrip in het vmbo (S2170)

Toewerken naar 2F met motiverende vakteksten

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vmbo

Waar gaat de cursus over?
Deze cursus is bedoeld voor docenten die leerlingen willen leren leesstrategieën toe te passen op vakteksten. Tevens kan deze cursus een waardevolle aanvulling vormen voor taalcoaches en taalcoördinatoren die hun inhoudelijke kennis en vaardigheden willen versterken.

Begrijpend lezen met Vakbegrip
Begrijpend lezen wordt leuker als je dat doet met teksten uit een vakgebied dat je interessant vindt. En begrijpend lezen wordt gemakkelijker als je weet wanneer je welke leesstrategieën op teksten kunt toepassen. Leerlingen in het vmbo vinden dat moeilijk. Daarom is er Vakbegrip. Vakbegrip is ontwikkeld door de CED-Groep in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo. Vakbegrip bevat 32 vakgerichte leesteksten voor de sectoren techniek en handel & economie op de niveaus 1F, 1F/2F en 2F. Elke leestekst is voorzien van verwerkingsopdrachten begrijpend lezen en woordenschat.
Lees meer over Vakbegrip.

Inhoud
De cursus geeft in één dagdeel antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is Vakbegrip? Alle ins & outs.
  • Hoe onderwijst u leesstrategieën?
  • Hoe kunt u het Stappenplan lezen toepassen in andere vakken?

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus concentreert zich op begrijpend lezen. Wilt u zich daarnaast gericht verdiepen in de mogelijkheden van woordenschatuitbreiding, dan is de cursus Aan de slag met woordenschat (S1505) misschien iets voor u.

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van 3 uur

Datum schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 195,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Mirjam de Bruijne
m.debruijne@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599