sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Rekencoach vo (S3053)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Voor scholen kunnen er verschillende redenen zijn om een rekenbeleid te formuleren. Bijvoorbeeld omdat zij datagestuurd aan hogere opbrengsten willen werken en tegelijk recht willen doen aan verschillen. Of omdat de invoering van de referentieniveaus en de afsluitende rekentoets om een andere focus en beleid vragen. 
In deze cursus leert u een rekenbeleid op te zetten en te sturen op data, zodat de leerlingen kunnen uitstromen met een rekenniveau dat bij hun capaciteiten past.

Inhoud

 • het rekenonderwijs op de basisschool
 • organiseren van een cyclus van toetsen, interpretatie, doelen formuleren en handelen
 • formuleren van onderwijsarrangementen voor verschillende groepen leerlingen
 • rekenen in alle vakken: afstemmen van rekendidaktiek binnen de school
 • contextopgaven in alle vakken
 • zwakke rekenaars en leerlingen met dyscalculie
 • formuleren van succesvol rekenbeleid

Wat u verder nog moet weten…

 • Voorafgaand aan de cursus vult u een intakelijst in over uw eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen.
 • U krijgt huiswerkopdrachten om opgedane kennis te spiegelen aan de praktijk.
 • U rondt de cursus af met het schrijven van een activiteitenplan.
 • Deze cursus wordt binnenkort ter validering aangeboden aan Lerarenregister.

Aantal bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599