sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leidinggeven aan de vaksectie in het vo (S7066 )

Werken aan de vaksectie vo

Voor wie is de cursus bedoeld?
Sectievoorzitters vo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Als sectievoorzitter wilt u een effectieve vaksectie die goede resultaten haalt. In deze cursus leert u hoe u uw sectie kunt verbeteren op diverse onderwijskundige thema’s, (opbrengsten, leerlijnen, toetsbeleid, differentiëren). U krijgt helder wat uw rol als sectievoorzitter is en hoe u de schakel tussen de schoolleiding en de sectie bent. U leert hoe u de opbrengsten van de sectie in kaart brengt en hoe u hier op kunt sturen. U krijgt richtlijnen voor het schrijven van een vakwerkplan en aan het eind van de cursus is uw vakwerkplan op onderdelen geactualiseerd en verbeterd. U leert hoe u de taken in uw sectie kunt verdelen en welke steun ervaren en minder ervaren sectieleden nodig hebben. U leert hoe u kunt omgaan met weerstand en conflictsituaties in de sectie. U maakt een ontwikkelagenda voor de sectie en zet deze in een jaarplanning.

Inhoud

 • schrijfwijzer voor een vakwerkplan
 • analyse van resultaten uit diverse systemen (MMP of Cum Laude, Leerlingvolgsystemen)
 • formuleren van ontwikkelpunten voor de sectie voor het jaarplan
 • opstellen van BIT-arrangementen vanuit leerlijnen van uw vak voor zwakke, gemiddelde en topleerlingen om het differentiëren vorm te geven
 • analyse van het toetsbeleid in de vakgroep met  verbetervoorstellen
 • situationeel leiding geven aan uw team, verdeling van taken, weerstand in de sectie duiden
 • uw rol als sectievoorzitter in relatie tot de schoolleiding

Resultaat

 • U heeft een analyse van de opbrengsten binnen uw vaksectie.
 • U heeft een quick scan gemaakt van het toetsbeleid in de sectie.
 • U heeft een voorbeeld van een BIT-onderwijsarrangement (Basis-, Intensief- en Toparrangement voor leerlingen). 
 • U heeft gereflecteerd op uw rol binnen de sectie.
 • U heeft een geactualiseerd vakwerkplan.

Aantal bijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
40 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Maandag 27 januari, 9 maart, 6 april, 11 mei en 15 juni 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 1455,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 7, maximum is 12.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Brigitte van Hilst
b.vanhilst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599