sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Afgerond onderzoek

Hieronder volgt een overzicht van afgeronde onderzoeksprojecten:

 
 • Schoolkeuze aan de Maas

  De gemeente Rotterdam heeft laten onderzoeken welke schoolkeuzemotieven en -behoeften er zijn onder Rotterdamse ouders en (vo-)leerlingen. Zij wilde ...

  Lees meer

 • Doorstroom in de groene beroepskolom

  In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) De doorstroom van groen vmbo naar groen mbo is laag in vergelijking met de doorstroo ...

  Lees meer

 • Inventarisatie en analyse beleidsadviezen

  Inventariseren en analyseren van Nederlandse beleidsadviezen ten behoeve van versterking van het onderwijs in en van het Nederlands in opdracht van ...

  Lees meer

 • Pi7 Groepsdynamica

  Tot en met december 2017 werkt de CED-Groep samen met verschillende instituten binnen Pi7 aan een longitudinaal onderzoek naar Groepsdynamica in het ...

  Lees meer

 • Onderzoek Expertisecentrum Ziek en Onderwijs

  Onderzoek Meerwaarde en beleidsimplicaties Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam    De CED-Groep heeft voor het Expertisecentrum een ...

  Lees meer

 • Leren reflecteren op burgerschapservaringen

  In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Dit project levert kennis en praktische handvatten op voor leerkrachten in groep 7 ...

  Lees meer

 • Effectief leesstrategieonderwijs voor en door docenten Nederlands

  Effectief leesstrategie‐onderwijs voor en door docenten Nederlands In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Voor het vwo is ...

  Lees meer

 • Experiment Passend onderwijs Rotterdam

  Experiment Passend onderwijs Rotterdam voor leerlingen met speciale en complexe onderwijsbehoeften Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, i.s.m. PPO Rot ...

  Lees meer

 • Normerings en validatieonderzoek Vragenlijst Denkprocessen

  De Vragenlijst Denkprocessen is een instrument waarmee het taaldenken van jonge kinderen (4;0 – 7;0 jaar) in kaart gebracht kan worden. De VLDP ...

  Lees meer

 • Onderzoek toekomstbestendig curriculum

  Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het curriculum Opdrachtgever: Onderwijsraad Wij voerden in het najaar van 2013 op verzoek van de Onder ...

  Lees meer

 • Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen

  Opdrachtgever: Programmabureau Beter Presteren In samenwerking met Kenniswerkplaats Rotterdams Talent In samenwerking met KWP Rotterdams Talent he ...

  Lees meer

 • Passend Onderwijs

  Opdrachtgever: ECPO De CED-Groep heeft in het voorjaar van 2013 een casestudy uitgevoerd naar de omgang van scholen met het Ontwikkelingsperspecti ...

  Lees meer

 • Leerwinst en Toegevoegde waarde

  Opdrachtgever: Ministerie van OCW In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Toetsservice data verzameld en databestanden gemaakt voor de pil ...

  Lees meer

 • Verankeren en borgen van de Lerende organisatie

  Verankeren en borgen van de Lerende organisatie Opdrachtgever: Bureau Kwaliteit Kinderopvang Elf kinderopvangorganisaties namen in 2012 deel aan ...

  Lees meer

 • Beter schrijven in het basisonderwijs

  Opdrachtgever: NWO-PROO In het kader van een research & development opdracht van NWO-PROO voeren wij onderzoek uit naar het effect van een method ...

  Lees meer

 • Vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek lerende organisaties

  Vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek lerende organisaties Opdrachtgever: Bureau Kwaliteit Kinderopvang In 2012 startte Bureau Kwaliteit Kind ...

  Lees meer

 • Onderzoek Prestatiebox Bestuursakkoord en Actieplan

  Onderzoek Prestatiebox, Bestuursakkoord, Actieplan Opdrachtgever: het ministerie van OCW De CED-Groep voerde een onderzoek uit naar de effecten v ...

  Lees meer

 • Text that teach and readers that learn

  The role of text characteristics and children’s reading skills in comprehending and learning from informational texts.   Opdrachtgever: ...

  Lees meer

 • Onderzoek naar het achterstandenbeleid

  Onderzoek naar het achterstandenbeleid Opdrachtgever: Ministerie van OCW De onderzoeksvraag was welke scenario’s voor bekostiging van het a ...

  Lees meer

 • Taakspel in het vmbo

  Taakspel in het vmbo Opdrachtgever: ZonMw Wij werkten mee aan een effectonderzoek op zes scholen naar de waarde en effectiviteit van Taakspel in ...

  Lees meer

 • Onderzoek Behandel en Onderwijsgroepen

  BEO Opdrachtgever: Ministerie van OCW In het kader van het Actieprogramma Onderwijs Bewijs van OCW voerden wij een onderzoek uit naar de effecti ...

  Lees meer

 • Later kan ik altijd nog worden wat ik wil

  Later kan ik altijd nog worden wat ik wil Dit proefschrift van Lenie van den Bulk gaat over statusbeleving, eigenwaarde en toekomstbeeld van leerlin ...

  Lees meer

 • Vliegende Brigade

  Vliegende Brigade Opdrachtgever: Ministerie van OCW In het project Vliegende Brigade werkten de CED-Groep en Panteia/Research voor Beleid met Ob ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599