sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Normerings en validatieonderzoek Vragenlijst Denkprocessen

De Vragenlijst Denkprocessen is een instrument waarmee het taaldenken van jonge kinderen (4;0 – 7;0 jaar) in kaart gebracht kan worden. De VLDP wordt regelmatig gebruikt door logopedisten om inzicht te krijgen in het taaldenken van kinderen.De VLDP was tot voor kort niet genormeerd en gevalideerd. Recentelijk zijn normen vastgesteld voor vier-, vijf- en zesjarigen.
De CED-Groep voerde hiervoor het normerings- en validatieonderzoek uit.
 
Meer informatie
José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl.
Vragenlijst Denkprocessen (2014)

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599