sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderzoek Behandel en Onderwijsgroepen

BEO
Opdrachtgever: Ministerie van OCW

In het kader van het Actieprogramma Onderwijs Bewijs van OCW voerden wij een onderzoek uit naar de effectiviteit van de geïntegreerde combinatie van zorg en onderwijs. We deden dit in samenwerking met de school voor speciaal onderwijs de Piloot en het Medisch Kinderdagverblijf.

Meer informatie
Neem contact op met Heleen van der Stege, h.vanderstege@cedgroep.nl).
Onderzoeksrapport: BeO-groepen, een nieuw behandel-onderwijs aanbod (pdf)
In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek van mei 2014 verscheen over dit onderzoek het artikel 'Onderzoek naar onderwijsondersteunende behandelingen in het cluster 4 onderwijs'

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599