sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderzoek Prestatiebox Bestuursakkoord en Actieplan

Onderzoek Prestatiebox, Bestuursakkoord, Actieplan
Opdrachtgever: het ministerie van OCW

De CED-Groep voerde een onderzoek uit naar de effecten van het Bestuursakkoord en de Prestatiebox in het onderwijsveld (PO). De onderzoeksvraag was of schoolbesturen en schoolleiders op de hoogte zijn van de doelstellingen en of zij deze doelstellingen onderschrijven en in hun strategisch beleidsplan of schoolplan opnemen of opgenomen hebben. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Kohnstamm Instituut.
Looptijd van het onderzoek: 2011-2013.

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeveen@cedgroep.nl.
Onderzoeksrapport: De werkzaamheid van Actieplan, Bestuursakkoord en Prestatiebox (pdf)

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599