sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Pi7 Groepsdynamica

Tot en met december 2017 werkt de CED-Groep samen met verschillende instituten binnen Pi7 aan een longitudinaal onderzoek naar Groepsdynamica in het speciaal onderwijs (cluster 4). In twee schooljaren (2014-2015 en 2015-2016) hebben totaal maar liefst 588 leerlingen van dertien cluster 4 scholen verspreid over heel Nederland, vragenlijsten ingevuld. En daarnaast ook 79 leerkrachten.

De doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van belemmerende en beschermende factoren voor de ontwikkeling van kinderen in cluster 4 onderwijs. Deze factoren betreffen groepsdynamische factoren en leerkracht factoren. Een overzicht van de laatste meting vindt u hier.

Omdat er diverse vraagstellingen en veel gegevens zijn, is samen met de scholen nagegaan wat zij de meest belangrijke vragen vinden. Op dit moment analyseren verschillende onderzoekers de data, waaronder een promovendus. De eerste uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar in een vaktijdschrift gepubliceerd. Een voorproefje vindt u hier

De grote bereidwilligheid van de scholen om mee te werken en de hoeveelheid data die in twee jaar verzameld is, blijkt vrij uniek te zijn. Hierover is in juni 2017 een artikel verschenen in het vakblad Kind en Adolescent Praktijk. Meer informatie over dit artikel 
https://mijn.bsl.nl/vul-lekker-zelf-die-vragenlijst-in/12480382 

Dit Pi7-project is een samenwerking van meerdere pedologische instituten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Praktikon, de CED-Groep en Onderwijsadvies. De Radboud Universiteit en Entrea zijn betrokken bij het promotieonderzoek. Meer informatie over Pi7 kunt u vinden op de website: https://www.piresearch.nl/algemeen

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met een van de onderzoekers: Heleen van der Stege, h.vanderstege@cedgroep.nl
Esther van Efferen, e.vanefferen@cedgroep.nl 

Direct contact

Esther van Efferen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599