VO 999 416

Specialist worden?

Specialist word je door middel van onze praktische, pittige éénjarige post-HBO opleidingen. Je leert niet alleen veel over taal, rekenen, lezen, gedrag of passend onderwijs. Je leert ook kinderen en collega’s te begeleiden op deze onderwerpen.

Daarnaast leer je hoe je je kennis schoolbreed inzet op beleidsniveau. Onze cursussen bevatten daarom, naast de inhoudelijke onderwerpen, minimaal één dag over het coachen van kinderen of collega’s. Je maakt praktische huiswerkopdrachten waarmee je uiteindelijk naar een eindpresentatie toewerkt: een plan op schoolniveau.

Welke specialisatie kies jij?

Je kunt kiezen uit de volgende post-hbo basis- en verdiepingscursussen die opleiden tot specialist op LB-niveau:

Primair onderwijs

Speciaal onderwijs:

Voorgezet onderwijs

Logo onderwijsspecialist
x