Aan de slag met woordenschat (po)

Groep5 200

In deze praktische cursus ga je aan de hand van de meest recente inzichten aan de slag met woordenschatonderwijs. We behandelen de Viertakt van Verhallen en gaan in op de zienswijze van Marzano. Aan bod komt hoe je het best woorden kunt aanleren, maar ook hoe je woordkennis bij kinderen kunt verbreden én verdiepen en hoe je een woordenschatcultuur kunt bewerkstelligen in je klas en op school.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

In deze praktische cursus ga je aan de hand van de meest recente inzichten aan de slag met woordenschatonderwijs. We behandelen de Viertakt van Verhallen en gaan in op de zienswijze van Marzano. Aan bod komt hoe je het best woorden kunt aanleren, maar ook hoe je woordkennis bij kinderen kunt verbreden én verdiepen en hoe je een woordenschatcultuur kunt bewerkstelligen in je klas en op school.

Inhoud

 • basis woordenschatverwerving
 • impliciet en expliciet woordenschatonderwijs
 • creëren van een woordenschatcultuur
 • selecteren van woorden
 • woorden en hun betekenisaspecten
 • de Viertakt: voorbewerken – semantiseren – consolideren – controleren
 • zienswijze en zesstappenaanpak Marzano
 • verschillende woordwebstructuren
 • praktische en enthousiasmerende werkvormen
 • transfer naar toepassing bij andere vakgebieden

‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch kader.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent het belang van een goede woordenschat, weet hoe woordenschat verworven wordt en wat daarbij belangrijk is.
 • Je weet hoe je goed woordenschatonderwijs kunt inrichten.
 • Je kunt een onderbouwde keuze maken bij het selecteren van aan te bieden woorden.
 • Je kunt woordenschatonderwijs ontwerpen aan de hand van de Viertakt.
 • Je bent bekend met de aanpak van Marzano.
 • Je beschikt over een ruim arsenaal aan gevarieerde en activerende werkvormen.

Blended

De cursus Aan de slag met woordenschat is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Extra informatie

 • Bij de cursus hoort het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. Je ontvangt dit boek bij de eerste bijeenkomst.
 • Ook logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan woordenschatuitbreiding. Als zij de beschreven didactiek gebruiken, kunnen zij beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Met de kennis en vaardigheden die zij in de cursus opdoen, zijn zij beter in staat om leerkrachten te ondersteunen.
 • De cursus is geaccrediteerd door StADAP en levert 30 punten op.

Teamtraining

Wil je een training met meerdere collega's op een eigen gekozen locatie, klik dan boven of onderin deze pagina op "Ik wil een training voor mijn school" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Aan de slag met woordenschat (so).

P0405 / S1500

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x