Aan de slag met woordenschat (po)

Groep5 200

In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatuitbreiding aan de orde. De cursus is gebaseerd op de Viertakt, de in Nederland meest gehanteerde woordenschatdidactiek. Ook de nieuwste visies van Marzano (Wijs met woorden) en het CPS (Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren) zijn in de cursus verwerkt.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatuitbreiding aan de orde. De cursus is gebaseerd op de Viertakt, de in Nederland meest gehanteerde woordenschatdidactiek. Ook de nieuwste visies van Marzano (Wijs met woorden) en het CPS (Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren) zijn in de cursus verwerkt.

Inhoud

 • selecteren van woorden en de vier didactische stappen
 • differentiëren tussen diverse kinderen
 • werkvormen voor inslijpen van nieuwe woorden
 • transfer naar de dagelijkse praktijk en alle schoolse vakken

‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch kader.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent het belang van woordenschatonderwijs.
 • Je kent de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.
 • Je kunt de drie leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden toepassen.
 • Je kunt een onderbouwde keuze maken in de woorden die worden aangeboden.
 • Je kent de vier stappen van de woordenschatdidactiek (theorie van Verhallen: viertaktmodel) en kunt die toepassen bij de woordenschatwerkwijze in de taalmethode en in de zaakvakken.
 • Je hebt een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in je eigen groep.

Extra informatie

 • De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep waarin het cursusmateriaal staat en je je opdrachten maakt.
 • Tijdens de cursus gebruiken we het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. Je ontvangt dit boek bij de eerste bijeenkomst.
 • Ook logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan woordenschatuitbreiding. Als zij de beschreven didactiek gebruiken, kunnen zij beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Met de kennis en vaardigheden die zij in de cursus opdoen, zijn zij beter in staat om leerkrachten te ondersteunen. Deze cursus is geaccrediteerd door StADAP met 30 punten.

  P0405 / S1500
contact contact contactcursussen1 contactcursussen1