Beeldcoach, deel 2 (vo)

VOLWASSENEN 257

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen. Met de opleiding Beeldcoach leer je de methodiek om pedagogisch medewerkers, leerkrachten of docenten te begeleiden met behulp van beeld. De opnames, de analyse van de beelden en de gesprekken zijn ondersteunend voor (zelf)reflectie.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen. Met de opleiding Beeldcoach leer je de methodiek om pedagogisch medewerkers, leerkrachten of docenten te begeleiden met behulp van beeld. De opnames, de analyse van de beelden en de gesprekken zijn ondersteunend voor (zelf)reflectie.

Door micro analytisch te kijken naar video-opnames van de groep of klas, wordt de coachee zich bewust van het effect van zijn / haar handelen. Door dit inzicht kun je verbeteringen doorvoeren om het pedagogisch klimaat in de klas/ groep te verbeteren.

Beeldcoachen wordt ingezet bij (startende) pedagogisch medewerkers of leerkrachten in kinderopvang of onderwijs, bij organisatieontwikkeling, bij intervisie, bij het coachen van kinderen of groepen, bij het verbeteren van gespreksvaardigheden en bij het professionaliseren van teams. Het gebruik maken van beelden maakt deze aanpak complex, gedurende de opleiding werk je aan de specifieke eisen die aan beeldcoachen gesteld worden. De werkwijze is handelings- en oplossingsgericht; de coachee moet het direct kunnen toepassen in de eigen werksituatie. Kernpunt is dan ook het verbeteren van de basiscommunicatie.

Als beeldcoach richt je je vooral op het activeren van de coachee door alternatieven te zoeken die haalbaar zijn en direct uit te voeren zijn in de eigen werksituatie. Dit betekent dat het draait om:

 • De interactie in relatie tot het klassenmanagement en de didactiek;
 • Het optimaliseren van het pedagogisch klimaat, door te focussen op positieve interacties en niet op fouten of mislukkingen;
 • Analyseren en diagnosticeren van mogelijkheden die er liggen in het contact;
 • Gerichter aandacht ontwikkelen voor zowel verbale als non-verbale interactie tijdens coaching gesprekken;
 • Het reflecteren op de eigen coaching vaardigheden (zoals vraagstelling, luistervaardigheid, coaching wijze etc.)

Gedurende de opleiding is (zelf)reflectie een belangrijk onderdeel. Het gezamenlijk reflecteren op ingebrachte beelden stimuleert de eigen ontwikkeling. Diversiteit in de groep in hierin een meerwaarde. De groep kan bestaan uit begeleiders of coaches van de kinderopvang, leerkrachten van basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, of docenten van speciaal- of voortgezet onderwijs, onderwijsadviseurs en ambulant begeleiders.

Inhoud deel 2

In dit tweede deel van de opleiding wordt (verder) inhoud gegeven aan vier domeinen, namelijk: het theoretisch kader van de methode, het uitvoeren van een beeldcoach traject, het begeleiden en coachen en het implementeren binnen de eigen organisatie. We werken met diverse werkvormen, zoals video-opdrachten uitvoeren, videobeelden analyseren, informatieoverdracht, werkbegeleiding, intervisie, eigen video-opnames presenteren, discussie en literatuurstudie.

De onderwerpen zijn:

 • Coachende nagesprekken voeren met effectief gebruik van videobeelden
 • Analyseren van de interactie
 • Analyse van de communicatie tussen beeldcoach en leraar tijdens coaching gesprekken
 • Selectie maken van beelden die competentieversterkend zijn voor de leraar
 • Activerend coachen met behulp van videobeelden
 • Persoonlijke visie op beeldcoachen ontwikkelen
 • Uitvoeren van minimaal twee coaching trajecten

Resultaat

Na het afronden van het tweede deel van de cursus ontvangt de deelnemer het Certificaat Deel 2. Dit certificaat geeft de mogelijkheid tot inschrijving voor het derde deel van de totale opleiding. Bij het behalen van alle drie de certificaten en een afrondende toets ontvangen deelnemers het diploma Gecertificeerd beeldcoach.

Certificering

Gecertificeerde beeldcoaches kunnen na de opleiding opgenomen worden in het register Beeldcoaches, dat is verbonden aan het Collectief van Beeldcoaches. De opleiding is erkend door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De docent is verbonden aan het Collectief van Beeldcoaches.

Extra informatie

 • Niveau: Post HBO opleiding, vereiste: minimale HBO-vooropleiding
 • Deelnemers moeten beschikken over de mogelijkheid voor het uitvoeren van beeldcoachtrajecten binnen de eigen werkomgeving;
 • Deelnemers hebben de beschikking over een camera voor het maken van de opnames
 • Tijdens de opleiding bouw je een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten. Het portfolio en de feedback van docenten dienen als basis voor de assessments. Hierin toon je je eigen ontwikkeling op het terrein van specifieke competenties aan.
 • De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten, exclusief aan te schaffen literatuur. Voor dit deel is dat: ‘Beeldcoaching. De Essenties.’ Jansen, H. Brons, C. & Faber, F. (red.) (2019)

Deel 1 & 3

De opleiding tot beeldcoach bestaat uit drie delen. Meer informatie over deel 2 en deel 3 vind je hier: deel 1 en deel 3.

V0116

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x