Basiscursus Rekencoördinator (po)

BB 004 2

Wil je je binnen je eigen school ontwikkelen tot rekencoördinator? Met deze cursus leg je een gedegen basis. Je leert hoe je je eigen rekenonderwijs verbetert en je ontdekt wat er nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. Daarom komen ook coachings- en gesprekstechnieken aan bod. Sterke en zwakke rekenaars: kunnen ze allemaal op je rekenen?

 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  10 bijeenkomsten

 • icon sbu

  103 SBU

 • icon info

  9 - 16

 • icon price

  3.545,00

 • icon place

  Hoofdweg 70 3067 GH Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • do 13 mrt 2025

   (09:30 - 16:00)
   Rotterdam
  • do 17 apr 2025

   (09:30 - 16:00)
   Rotterdam
  • do 15 mei 2025

   (09:30 - 12:30)
   Online
  • do 12 jun 2025

   (09:30 - 16:00)
   Rotterdam
  • do 18 sep 2025

   (09:30 - 16:00)
   Rotterdam
  • do 30 okt 2025

   (09:30 - 12:30)
   Online
  • do 27 nov 2025

   (09:30 - 16:00)
   Rotterdam
  • do 8 jan 2026

   (09:30 - 12:30)
   Online
  • do 5 feb 2026

   (09:30 - 16:00)
   Rotterdam
  • do 21 mei 2026

   (14:00 - 17:00)
   Rotterdam
 • icon trainer

  Karen van Bastelaere

 • Logo onderwijsspecialist
 • Blended logo
 • Opmaak 1 9
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  10 bijeenkomsten

 • icon sbu

  103 SBU

 • icon info

  9 - 16

 • icon price

  3.545,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 18 mrt 2025

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • di 22 apr 2025

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • di 20 mei 2025

   (09:30 - 12:30)
   Online
  • di 17 jun 2025

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • di 30 sep 2025

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • di 28 okt 2025

   (09:30 - 12:30)
   Online
  • di 25 nov 2025

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • di 13 jan 2026

   (09:30 - 12:30)
   Online
  • di 10 feb 2026

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • di 19 mei 2026

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Johan Dozeman

 • Logo onderwijsspecialist
 • Blended logo
 • Opmaak 1 9

Wil je je binnen je eigen school ontwikkelen tot rekencoördinator? Met deze cursus leg je een gedegen basis. Je leert hoe je je eigen rekenonderwijs verbetert en je ontdekt wat er nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. Daarom komen ook coachings- en gesprekstechnieken aan bod. Sterke en zwakke rekenaars: kunnen ze allemaal op je rekenen?

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten; zeven fysieke bijeenkomsten en drie online bijeenkomsten. De laatste bijeenkomst is een terugkomdag. Daarbij zijn er huiswerkopdrachten in de online leeromgeving. Je rondt de cursus af met het schrijven van een rekenbeleidsplan, dat je gelijk op je school in kunt zetten!

Inhoud

 • taken rekencoördinator
 • stand van zaken van het rekenonderwijs in Nederland
 • opbrengstgericht werken met OGW4D
 • goede rekenles met Doordacht Passend Lesmodel
 • Protocol ERWD
 • ERWD rekenmodellen
 • zwakke rekenaars
 • sterke rekenaars
 • jonge kind
 • rekenleerlijnen groep 1 t/m 8
 • referentiekader en passende perspectieven
 • eigenaarschap bij het vak rekenen
 • coachings- en gesprekstechnieken
 • opstellen rekenbeleidsplan

'Erg fijne cursus waarmee je daarna goed praktisch aan de slag kan. Door het opstellen van het rekenbeleidsplan weet je de jaren daarna ook waar je mee aan de slag kan/moet.''

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent en herkent de kenmerken van goed rekenonderwijs.
 • Je kunt een analyse maken van het rekenonderwijs op je school en hierop beleid baseren.
 • Je kunt het team coachen om beter rekenonderwijs te realiseren.
 • Je hebt kennis van het Protocol ERWD en de ERWD-modellen
 • Je hebt kennis van de rekendomeinen en de leerlijnen van groep 1 t/m 8.
 • Je weet wat van belang is voor het automatiseren/memoriseren en hoe je dit kunt verbeteren.
 • Je weet wat van belang is voor het oplossen van contextopgaven.
 • Je kunt de aanpak omschrijven voor de basisgroep, de zwakke rekenaars en de betere rekenaars.
 • Je kunt een kort diagnostisch gesprek voeren om inzicht te krijgen in de rekenontwikkeling van een leerling en op basis hiervan adviezen geven.
 • Je hebt een rekenbeleidsplan geschreven voor je eigen school.

Terugkomdag

De terugkomdag is een dag om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en een actueel rekenthema bij de kop te nemen. Zo’n thema wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld op basis van de belangstelling van de cursisten die zich hebben ingeschreven. Je kunt dan denken aan onderwerpen als sterke rekenaars, formatief evalueren of nieuwe rekenmethodes. De leerdoelen van de terugkomdag zijn:

 • Je hebt op gestructureerde wijze ervaringen uitgewisseld met andere rekencoördinatoren zodat je van elkaar hebt kunnen leren.
 • Je bent weer helemaal op de hoogte van wat er leeft in rekenonderwijsland.
 • Je hebt over het besproken thema actuele kennis opgedaan en praktisch tips over toepassing van deze kennis op school.

Extra informatie

 • De cursus is post-hbo. Van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde pabo-opleiding hebben.
 • Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat. Hiervoor gelden de volgende regels: je bent minimaal zes van de zeven fysieke bijeenkomsten aanwezig, je maakt alle opdrachten in de online leeromgeving en het door jou gemaakte rekenbeleidsplan wordt als voldoende beoordeeld.

'Voor de start van de cursus was ik al wel op de hoogte van het bestaan van de verschillende rekenmodellen, maar tijdens de cursus is het mij echter veel meer duidelijk geworden hoe deze zich tot elkaar verhouden en de mogelijkheden voor het inzetten ervan.'

Reactie cursist

Gebruikersvriendelijke online leeromgeving

In de Basiscursus Rekencoördinator combineren we de fysieke cursusbijeenkomsten met online lesactiviteiten. Hiervoor krijg je toegang tot Procademy, onze gebruikersvriendelijke online leeromgeving. Je vindt hier documenten die je kunt raadplegen en de praktijkopdrachten. Ontdek de voordelen van blended leren.

Verdiepen

Wil je nog meer uit je rekenonderwijs halen? Kijk dan op:

Gespecialiseerd onderwijs

Werk je in het gespecialiseerd onderwijs? Schrijf je dan in voor Basiscursus Rekencoördinator (so).

P0601/S3050

 • Logo onderwijsspecialist
 • Blended logo
 • Opmaak 1 9
  • icon voor wie geschikt

   Leerkrachten

  • icon duration

   10 bijeenkomsten

  • icon sbu

   103 SBU

  • icon info

   9 - 16

  • icon price

   3.545,00

  • icon place

   Hoofdweg 70 3067 GH Rotterdam

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • do 13 mrt 2025

    (09:30 - 16:00)
    Rotterdam
   • do 17 apr 2025

    (09:30 - 16:00)
    Rotterdam
   • do 15 mei 2025

    (09:30 - 12:30)
    Online
   • do 12 jun 2025

    (09:30 - 16:00)
    Rotterdam
   • do 18 sep 2025

    (09:30 - 16:00)
    Rotterdam
   • do 30 okt 2025

    (09:30 - 12:30)
    Online
   • do 27 nov 2025

    (09:30 - 16:00)
    Rotterdam
   • do 8 jan 2026

    (09:30 - 12:30)
    Online
   • do 5 feb 2026

    (09:30 - 16:00)
    Rotterdam
   • do 21 mei 2026

    (14:00 - 17:00)
    Rotterdam
  • icon trainer

   Karen van Bastelaere

  • Logo onderwijsspecialist
  • Blended logo
  • Opmaak 1 9
  • icon voor wie geschikt

   Leerkrachten

  • icon duration

   10 bijeenkomsten

  • icon sbu

   103 SBU

  • icon info

   9 - 16

  • icon price

   3.545,00

  • icon place

   Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • di 18 mrt 2025

    (09:30 - 16:00)
    Utrecht
   • di 22 apr 2025

    (09:30 - 16:00)
    Utrecht
   • di 20 mei 2025

    (09:30 - 12:30)
    Online
   • di 17 jun 2025

    (09:30 - 16:00)
    Utrecht
   • di 30 sep 2025

    (09:30 - 16:00)
    Utrecht
   • di 28 okt 2025

    (09:30 - 12:30)
    Online
   • di 25 nov 2025

    (09:30 - 16:00)
    Utrecht
   • di 13 jan 2026

    (09:30 - 12:30)
    Online
   • di 10 feb 2026

    (09:30 - 16:00)
    Utrecht
   • di 19 mei 2026

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
  • icon trainer

   Johan Dozeman

  • Logo onderwijsspecialist
  • Blended logo
  • Opmaak 1 9
  x